Jak radzić sobie z agresywnymi zachowaniami ucznia w szkole i w przedszkolu?

Jak radzić sobie z agresywnymi zachowaniami ucznia w szkole i w przedszkolu?

Cel ogólny:

Pozyskanie wiedzy na temat  źródeł i przyczyn agresji oraz sposobów reagowania w sytuacji wystąpienia trudnych zachowań.

 

Cele szczegółowe:
Uczestnik/czka:

  • wymienia i wyjaśnia źródła oraz przyczyny agresji,
  • definiuje i porządkuje pojęcia agresja, przemoc, dręczenie,
  • opisuje rodzaje agresji,
  • wskazuje i ocenia sposoby reagowania w sytuacjach wystąpienia zachowań agresywnych,
  • rozpoznaje warunki sprzyjające wystąpieniu zachowań niepożądanych,
  • wyjaśnia i proponuje metody, które może wykorzystać  w pracy z dzieckiem z zachowniami agresywnymi,
  • planuje systemowe działania, które pomogą eliminować agresję w klasie, szkole/przedszkolu,
  • analizuje procedury postępowania w sytuacji  działań  agresywnych i przemocowych na terenie swojej placówki,
  • wskazuje sposoby współpracy z rodzicami  i innymi instytucjami, które są angażowane w sytuacjach zagrożenia (policja, pogotowie itp).

 

Program szkolenia:
1.    Rozpoznawanie źródeł i przyczyny agresji.
2.    Definicje pojęć agresja, przemoc, dręczenie.
3.    Rodzaje agresji i sposoby reagowania.
4.    Metody radzenia sobie z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami.
5.    Reagowanie w sytuacjach konfrontacji.
6.    Metody behawioralne w pracy z dzieckiem z zachowaniami agresywnymi.
7.    Przeciwdziałanie i eliminowanie agresji – profilaktyka.
8.    Aspekty prawne  oraz sposoby współpracy z rodzicami  i innymi instytucjami, które są angażowane w sytuacjach zagrożenia (Policja, Pogotowie itp).

 

 Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.