Jak radzić sobie z agresywnymi zachowaniami ucznia w szkole i w przedszkolu?

Jak radzić sobie z agresywnymi zachowaniami ucznia w szkole i w przedszkolu?

Cel ogólny: Pozyskanie wiedzy na temat źródeł i przyczyn agresji oraz sposobów reagowania
w sytuacji wystąpienia trudnych zachowań.

Cele szczegółowe
Uczestnik/czka:
– wymienia i wyjaśnia źródła oraz przyczyny agresji,
– definiuje i porządkuje pojęcia agresja, przemoc, dręczenie,
– opisuje rodzaje agresji,
– wskazuje i ocenia sposoby reagowania w sytuacjach wystąpienia zachowań agresywnych,
– rozpoznaje warunki sprzyjające wystąpieniu zachowań niepożądanych,
– wyjaśnia i proponuje metody, które może wykorzystać w pracy z dzieckiem z zachowniami agresywnymi,
– planuje systemowe działania, które pomogą eliminować agresję w klasie, szkole/przedszkolu,
– analizuje procedury postępowania w sytuacji działań agresywnych i przemocowych na terenie swojej placówki,
– wskazuje sposoby współpracy z rodzicami i innymi instytucjami, które są angażowane w sytuacjach zagrożenia (policja, pogotowie itp).

Program szkolenia

  1. Rozpoznawanie źródeł i przyczyny agresji.
  2. Definicje pojęć agresja, przemoc, dręczenie.
  3. Rodzaje agresji i sposoby reagowania.
  4. Metody radzenia sobie z trudnymi i niepożądanymi zachowaniami
  5. Reagowanie w sytuacjach konfrontacji
  6. Metody behawioralne w pracy z dzieckiem z zachowaniami agresywnymi.
  7. Przeciwdziałanie i eliminowanie agresji – profilaktyka.
  8. Aspekty prawne oraz sposoby współpracy z rodzicami i innymi instytucjami, które są angażowane w sytuacjach zagrożenia (Policja, Pogotowie itp).

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.