Jak zwiększyć zaangażowanie uczniów w proces edukacyjny – metody aktywizujące w nauczaniu.

Jak zwiększyć zaangażowanie uczniów w proces edukacyjny – metody aktywizujące w nauczaniu.

Cele: 

   
1. Zapoznanie słuchaczy z aktywizującymi metodami pracy dydaktycznej.
2. Poszerzenie umiejętności nauczycieli w zakresie stosowania metod aktywizujących uczniów.
3. Kształcenie praktycznych umiejętności doboru metody nauczania do tematu zajęć oraz poziomu  kompetencji uczniów.

 

Program:
1.    Style uczenia się i zapamiętywania.
2.    Przegląd metod aktywizujących i ich praktyczne zastosowanie. (Dobór metod zależny od uczestników szkolenia).
3.    Rola nauczyciela podczas pracy metodami aktywizującymi.    

 

Prowadzący: Nauczyciel dyplomowany chemii, podstaw przedsiębiorczości i ekonomii w praktyce, 33-letnie doświadczenie zawodowe, ukończone studia podyplomowe doradztwa metodycznego przedmiotów przyrodniczych, doświadczenie w prowadzeniu zajęć laboratoryjnych z dziećmi  w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym w ramach Akademii Malucha.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.