Cele:  

 
1.    Podniesienie wiedzy i świadomości nauczycieli na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.
2.    Projektowanie działań w sferze profilaktyki związanej z bezpieczeństwem w sieci.
3.    Doskonalenie umiejętności w zakresie tworzenia zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych przez uczniów.  

 

Program:

1.    Specyfika Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych:

  • jako narzędzie komunikacji i edukacji
  • jako podłoże zachowań antyspołecznych i agresywnych.

2.    Formy zagrożeń cyfrowych i jej psychologiczne aspekty.
3.    Kształtowanie kompetencji cyfrowych a realizacja podstawy programowej.
4.    Planowanie pracy w zakresie kształtowanie kompetencji cyfrowych z wykorzystaniem metody projektu edukacyjnego.
5.    Opracowanie projektu edukacyjnego związanego z bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniem z zasobów dostępnych w sieci.
6.    Propozycje działań związanych ze współpracą z rodzicami w zakresie bezpieczeństwa dziecka w Internecie.

 

Prowadzący:

Trener I stopnia, nauczyciel dyplomowany i były dyrektor szkoły. Ukończyła specjalistyczny kurs trenerskiw Szkole Twórczego Myślenia w Krakowie. Trenerka współpracująca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w przedszkolach i szkołach” , „Jak wspomagać szkoły w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych” oraz z Erą Ewaluacji w projekcie „Program wzmacniania efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły etap 3”. Certyfikowana trenerka i specjalistka z zakresu postępowania w sytuacji zagrożenia w placówkach oświatowych, prowadząca szkolenia w ramach  projektu pilotażowego MEN „Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość“.  Autorka scenariuszy i materiałów w zakresie planowania i monitorowania pracy nauczyciela i dyrektora oraz kształtowania kompetencji kluczowych w przedszkolu. Lider zmian pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych ( certyfikat MEN).Trener Kinezjologii Edukacyjnej metodą Paula Dennisona. Specjalizuje się  również w szkoleniach z umiejętności osobistych jako  Praktyk Programowania Neuro – Lingwistycznego, Praktyk PureMind Coaching. Posiada certyfikat Praktyka Programowania Neuro – Lingwistycznego Biznesie oraz Menedżer Wyższego Szczebla. Ukończyła studia wyższe magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy oraz studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne z zakresu: oligofrenopedagogiki, organizacji i zarządzania oświatą, terapii pedagogiczne oraz liczne kursy trenerskie doskonalące warsztat. Autorka innowacji pedagogicznych i programów.