KOMPETENCJE CYFROWE Lubię to! Wykorzystanie metody projektu edukacyjnego w tworzeniu bezpieczeństwa w sieci.

KOMPETENCJE CYFROWE Lubię to! Wykorzystanie metody projektu edukacyjnego w tworzeniu bezpieczeństwa w sieci.

Cele:
1.  Doskonalenie umiejętności w zakresie tworzenia zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych przez uczniów.  
2.  Podniesienie wiedzy i świadomości nauczycieli na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych   narzędzi cyfrowych.
3.  Projektowanie działań w sferze profilaktyki związanej z bezpieczeństwem w sieci.

 

Program szkolenia:
1.  Specyfika Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych:
    – jako narzędzie komunikacji i edukacji
    – jako podłoże zachowań antyspołecznych i agresywnych.
2.  Formy zagrożeń cyfrowych  i jej psychologiczne aspekty.
3.  Kształtowanie kompetencji cyfrowych a realizacja podstawy programowej.
4.  Planowanie pracy w zakresie kształtowania kompetencji cyfrowych z wykorzystaniem metody projektu edukacyjnego.
5.  Opracowanie projektu edukacyjnego związanego z bezpiecznym i odpowiedzialnym  korzystaniem z zasobów dostępnych w sieci.
6.  Propozycje działań związanych ze współpracą z rodzicami w zakresie bezpieczeństwa dziecka w Internecie.

 

Forma szkolenia: stacjonarne

 

Prowadzący:
Nauczyciel dyplomowany, były dyrektor szkoły, główny specjalista ds. organizacji rozwoju edukacji w powiecie gnieźnieńskim w latach 2013 – 2015. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Poznaniu w zawodzie sprzedawca i technik handlowiec. Trener, coach, doradca zawodowy. Kierownik ds. organizacji studiów podyplomowych /wykładowca Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Realizator ogólnopolskiego programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Praktyk The Coaching Maps. Trener współpracujący z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół”. Certyfikowany trener i specjalista z zakresu postępowania w sytuacji zagrożenia w placówkach oświatowych, prowadzący szkolenia w ramach  projektu pilotażowego MEN „Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość“. Edukator w projekcie MEN Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Trener w projekcie MEN „Forum kadry wspomagania oświaty” oraz w projekcie MEN „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim”. Specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji miękkich. Ukończyła studia wyższe magisterskie w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na wydziale Zarządzania oraz studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne z zakresu: organizacji i zarządzania oświatą, pedagogiki sztuki, doradztwa zawodowego i coachingu, a także kursy trenerskie doskonalące warsztat.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.