KOMPETENCJE CYFROWE Lubię to! Wykorzystanie metody projektu edukacyjnego w tworzeniu bezpieczeństwa w sieci

KOMPETENCJE CYFROWE Lubię to! Wykorzystanie metody projektu edukacyjnego w tworzeniu bezpieczeństwa w sieci

Cele
 1.  Doskonalenie umiejętności w zakresie tworzenia zasad mądrego korzystania z Internetu i urządzeń cyfrowych przez uczniów.
 2. Podniesienie wiedzy i świadomości nauczycieli na temat możliwych zagrożeń i ryzyka związanego z korzystaniem z Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych.
 3. Projektowanie działań w sferze profilaktyki związanej z bezpieczeństwem w sieci.
Program
 1. Specyfika Internetu i nowoczesnych narzędzi cyfrowych:
      –  jako narzędzie komunikacji i edukacji,
      – jako podłoże zachowań antyspołecznych i agresywnych.
 2. Formy zagrożeń cyfrowych i jej psychologiczne aspekty.
 3. Kształtowanie kompetencji cyfrowych a realizacja podstawy programowej.
 4.  Planowanie pracy w zakresie kształtowania kompetencji cyfrowych z wykorzystaniem metody projektu edukacyjnego.
 5. Opracowanie projektu edukacyjnego związanego z bezpiecznym i odpowiedzialnym korzystaniem z zasobów dostępnych w sieci.
 6. Propozycje działań związanych ze współpracą z rodzicami w zakresie bezpieczeństwa dziecka w Internecie.
Prowadzący

Nauczyciel dyplomowany, były dyrektor szkoły, główny specjalista ds. organizacji rozwoju edukacji w powiecie gnieźnieńskim w latach 2013 – 2015. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w zawodzie sprzedawca i technik handlowiec. Trener, coach, doradca zawodowy. Kierownik ds. organizacji studiów podyplomowych /wykładowca Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Realizator ogólnopolskiego programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Praktyk The Coaching Maps. Trener współpracujący z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół”. Certyfikowany trener i specjalista z zakresu postępowania w sytuacji zagrożenia w placówkach oświatowych, prowadzący szkolenia w ramach  projektu pilotażowego MEN „Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość“. Edukator w projekcie MEN Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Trener w projekcie MEN „Forum kadry wspomagania oświaty” oraz w projekcie MEN „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim”. Specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji miękkich. Ukończyła studia wyższe magisterskie w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na wydziale Zarządzania oraz studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne z zakresu: organizacji i zarządzania oświatą, pedagogiki sztuki, doradztwa zawodowego i coachingu, a także kursy trenerskie doskonalące warsztat.

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.