Cele:    

1.    Poszerzenie wiedzy na temat metod i technik twórczych sprzyjających kształtowaniu kompetencji kluczowych i właściwych postaw.
2.    Kształtowanie umiejętność stosowania wybranych technik i metod twórczych.
3.    Zwiększenie elastyczności myślenia oraz inwencji w poszukiwaniu nowych pomysłów i rozwiązań.
4.    Rozwijanie podejście do kreatywności jako sfery, którą można ćwiczyć i rozwijać.

 

Program:
4.    Neurodydaktyka w szkole czyli jak uczyć się uczyć.
5.    Czynniki warunkujące efektywne nauczanie i uczenie się.
6.    Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się - rozwijanie kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości.
7.    Kreatywność - pojęcia, zasady, strategie.
8.    Stymulacja myślenia twórczego - system ćwiczeń  opartych na rozwiązywaniu problemów.
9.    Myślenie pytajne - zdolność dostrzegania problemów, formułowania pytań, reformułowanie pytań.
10.  Twórcze kombinowanie - kojarzenie, łączenie i syntetyzowanie  informacji.
11.  Transformacja - przekształcanie w nowe, oryginalne rozwiązania.

 

Prowadzący:

Nauczyciel dyplomowany, były dyrektor szkoły, główny specjalista ds. organizacji rozwoju edukacji w powiecie gnieźnieńskim w latach 2013 - 2015. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w zawodzie sprzedawca i technik handlowiec. Coach, doradca zawodowy. Wykładowca Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie na kierunku Zarządzanie oświatą. Realizator ogólnopolskiego programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Trener współpracujący z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół”. Certyfikowana trenerka i specjalistka z zakresu postępowania w sytuacji zagrożenia w placówkach oświatowych, prowadząca szkolenia w ramach  projektu pilotażowego MEN „Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość“. Edukator w projekcie MEN Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji miękkich. Ukończyła studia wyższe magisterskie w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na wydziale Zarządzania oraz studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne z zakresu: organizacji i zarządzania oświatą, pedagogiki sztuki, doradztwa zawodowego i coachingu a także kursy trenerskie doskonalące warsztat.