KREATYWNOŚĆ W PROCESIE UCZENIA SIĘ. Trening kreatywności. Jak rozwijać kompetencje w zakresie kreatywności i innowacyjności?

KREATYWNOŚĆ W PROCESIE UCZENIA SIĘ. Trening kreatywności. Jak rozwijać kompetencje w zakresie kreatywności i innowacyjności?

Cele:    

1.    Poszerzenie wiedzy na temat metod i technik twórczych sprzyjających kształtowaniu kompetencji kluczowych i właściwych postaw.
2.    Kształtowanie umiejętność stosowania wybranych technik i metod twórczych.
3.    Zwiększenie elastyczności myślenia oraz inwencji w poszukiwaniu nowych pomysłów i rozwiązań.
4.    Rozwijanie podejście do kreatywności jako sfery, którą można ćwiczyć i rozwijać.

 

Program:
4.    Neurodydaktyka w szkole czyli jak uczyć się uczyć.
5.    Czynniki warunkujące efektywne nauczanie i uczenie się.
6.    Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się – rozwijanie kreatywności, innowacyjności i przedsiębiorczości.
7.    Kreatywność – pojęcia, zasady, strategie.
8.    Stymulacja myślenia twórczego – system ćwiczeń  opartych na rozwiązywaniu problemów.
9.    Myślenie pytajne – zdolność dostrzegania problemów, formułowania pytań, reformułowanie pytań.
10.  Twórcze kombinowanie – kojarzenie, łączenie i syntetyzowanie  informacji.
11.  Transformacja – przekształcanie w nowe, oryginalne rozwiązania.

 

Prowadzący:

Wieloletnia nauczycielka i dyrektorka szkoły, trener I stopnia, mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła specjalistyczny kurs trenerski  w Szkole Twórczego Myślenia w Krakowie. Trenerka współpracująca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego i wielu licznych projektów dla MEN.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.