KTO TY JESTEŚ…? Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

KTO TY JESTEŚ…? Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

Cele:    

1.    Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie kształtowania i rozwijania postaw patriotycznych i obywatelskich uczniów.
2.    Rozwijanie umiejętności w zakresie rozpoznawania i określania wartości niezbędnych w kształtowania właściwych postaw.
3.    Doskonalenie umiejętności tworzenia projektów edukacyjnych.

 

Program:
1.    Rola szkoły w kształtowaniu postaw obywatelskich i patriotycznych
2.    Jakiego człowieka chcemy wychować?
3.    Wartości jako życiowy drogowskaz:

  • definicje i klasyfikacje wartości,
  • wartości uniwersalne i nadrzędne,
  • wartości i antywartości,
  • hierarchia wartości – poziomy Diltsa,
  • tolerancji wobec wartości  innych ludzi,
  • kryzys wartości we współczesnym świecie.

4.    Jak planować i realizować szkolne programy aby wychowywać – metody i formy działań.
5.    Wykorzystanie metody projektu edukacyjnego w kształtowaniu postaw obywatelskich i patriotycznych.
6.    Opracowanie projektu edukacyjnego – analiza i dobór treści kształcenia pod kątem realizacji zadań z zakresu wychowania patriotycznego i obywatelskiego.

 

Prowadzący: Nauczyciel dyplomowany, były dyrektor szkoły, główny specjalista ds. organizacji rozwoju edukacji w powiecie gnieźnieńskim w latach 2013 – 2015. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w zawodzie sprzedawca i technik handlowiec. Coach, doradca zawodowy. Wykładowca Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie na kierunku Zarządzanie oświatą. Realizator ogólnopolskiego programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Trener współpracujący z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół”. Certyfikowana trenerka i specjalistka z zakresu postępowania w sytuacji zagrożenia w placówkach oświatowych, prowadząca szkolenia w ramach  projektu pilotażowego MEN „Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość“. Edukator w projekcie MEN Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji miękkich. Ukończyła studia wyższe magisterskie w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na wydziale Zarządzania oraz studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne z zakresu: organizacji i zarządzania oświatą, pedagogiki sztuki, doradztwa zawodowego i coachingu a także kursy trenerskie doskonalące warsztat.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.