METODY AKTYWIZUJĄCE jako sposób na rozwijanie kompetencji kluczowych.

METODY AKTYWIZUJĄCE jako sposób na rozwijanie kompetencji kluczowych.

Cele:
1.   Pogłębienie wiedzy na temat kompetencji kluczowych oraz aspektów zewnętrznych i wewnętrznych wpływających na ich kształtowanie.
2.   Uświadomienie potrzeby kształtowania kompetencji kluczowych i ich roli w procesie nauczania  i wychowania.
3.   Poszerzenie wiedzy na temat metod aktywizujących sprzyjających kształtowaniu kompetencji kluczowych uczniów i właściwych postaw.
4.   Kształtowanie umiejętności stosowania wybranych metod aktywizujących.

 

Program szkolenia:
1.  Społeczne i cywilizacyjne przyczyny ustanowienia kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie.
2.  Kompetencje kluczowe a podstawa programowa.
3.  Czynniki warunkujące efektywne nauczanie i uczenie się.
4.  Metody rozwijania kompetencji kluczowych.

 

Forma szkolenia: stacjonarne lub zdalne

 

Prowadzący:
Nauczyciel dyplomowany, były dyrektor szkoły, główny specjalista ds. organizacji rozwoju edukacji w powiecie gnieźnieńskim w latach 2013 – 2015. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w zawodzie sprzedawca i technik handlowiec. Trener, coach, doradca zawodowy. Kierownik ds. organizacji studiów podyplomowych /wykładowca Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Realizator ogólnopolskiego programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Praktyk The Coaching Maps. Trener współpracujący z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół”. Certyfikowany trener i specjalista z zakresu postępowania w sytuacji zagrożenia w placówkach oświatowych, prowadzący szkolenia w ramach  projektu pilotażowego MEN „Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość“. Edukator w projekcie MEN Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Trener w projekcie MEN „Forum kadry wspomagania oświaty” oraz w projekcie MEN „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim”. Specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji miękkich. Ukończyła studia wyższe magisterskie w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na wydziale Zarządzania oraz studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne z zakresu: organizacji i zarządzania oświatą, pedagogiki sztuki, doradztwa zawodowego i coachingu, a także kursy trenerskie doskonalące warsztat.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.