Nauczanie hybrydowe jako wyzwanie współczesnej szkoły.

Nauczanie hybrydowe jako wyzwanie współczesnej szkoły.

Aktualna sytuacja wymaga dedykowanej wiedzy w obszarach cyfrowych i rozwijaniu kompetencji cyfrowych. Placówki edukacyjne przechodzą transformację, prowadzą naukę w trybie zdalnym lub hybrydowym. Istnieją też placówki, które nauczanie zdalne stosują jako wsparcie w stacjonarnym nauczaniu. Narzędzi na rynku jest wiele, nasza propozycja pokazuje rozwiązania trzech narzędzi, które mogą stanowić całość nauczania zdalnego, bez dodatkowych aplikacji zewnętrznych.

Szkolenie składa się z dwóch części – pierwsze ogólna, skierowana głównie do kadry zarządzającej, mająca na celu pokazanie rozwiązań do wdrożenia, druga część warsztatowa i wybór na konkretnych narzędziach do wdrożenia lub rozwinięcia obowiązujących.

Cele:

1.    Poznanie specyfiki metodyki kształcenia zdalnego.
2.    Podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie możliwości wykorzystania nauczania zdalnego z pracą stacjonarną placówki.
3.    Analiza sposobów i metod dostosowania wymagań do danej placówki.
4.    Poznanie szczegółowych rozwiązań na przykładzie wybranych aplikacji.

 

Program szkolenia:

I moduł – część ogólna – zarządzanie placówką z wykorzystaniem nauczania hybrydowego

1.    Psychologiczno – pedagogiczne aspekty kształcenia na odległość.
    –  motywacja w kształceniu zdalnym
    –  zagrożenia
    –  wychowanie w edukacji zdalnej
    –  nauczanie w edukacji zdalnej
    –  nauczyciel w kształceniu zdalnym

  • metody: podające, problemowe, eksponujące, praktyczne

Analiza stosowanych w placówce narzędzi i rekomendacje do wdrożenia lub rozwinięcia dotychczas istniejącego.

 

II moduł – zajęcia warsztatowe – platforma Moodle

Celem modułu jest przygotowanie nauczycieli do pracy z uczniami na platformie Moodle podczas prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie zdalnej. Uczestnicy poznają platformę Moodle oraz wybrane zasoby i składowe, które są na niej dostępne.

1.    Komunikacja wewnątrz platformy.
2.    Forum – nauczania asynchroniczne.
3.    Czat – nauczanie synchroniczne.
4.    Wideolekcje – nauczania synchroniczne.
5.    Testy/sprawdziany.
6.    Ewaluacje.
7.    Wykorzystanie zasobów zewnętrznych, praca na dotychczasowych materiałach
8.    Lekcje interaktywne – tworzenie materiałów e-learningowych

 

Nauczyciele będą wykonywać zadania praktyczne na ćwiczebnej platformie Moodle, tworząc materiały edukacyjne, wykorzystując narzędzia sprawdzania wiedzy oraz narzędzia ewaluacyjne, a także poszerzą ogólną wiedzę na temat platformy edukacyjnej Moodle.

 

III moduł – zajęcia warsztatowe – MS Teams

1.    Samodzielne założenie bezpłatnego konta, potwierdzenie statusu.
2.    Instalacja systemu Microsoft 365, konfiguracja i niezbędne ustawienia.
3.    Obsługa poczty email, praca z dyskiem wirtualnym.
4.    Praca z pakietem biurowym (Word, Excel, PowerPoint, OneNote), tworzenie i przesyłanie dokumentów, plików multimedialnych.
5.    Komunikacja online – Microsoft Teams, Skype (lekcja, Rada Pedagogiczna).
6.    Prezentacja multimedialna, blog, multimedialne lekcje z użyciem programu Sway.
7.    Przesyłanie, udostępnianie plików multimedialnych.
8.    Rozmowa video z uczniem, rodzicem, gronem nauczycielskim.

 

IV moduł – zajęcia warsztatowe – GSuite

1.    Samodzielne założenie bezpłatnego konta, potwierdzenie statusu.
2.    Instalacja systemu Google Suite, konfiguracja i niezbędne ustawienia.
3.    Obsługa poczty email, praca z dyskiem wirtualnym.
4.    Praca z pakietem biurowym, tworzenie i przesyłanie dokumentów, plików multimedialnych
5.    Komunikacja online – GMail, Google Meet (lekcja, Rada Pedagogiczna)
6.    Prezentacja multimedialna, blog, multimedialne lekcje z użyciem pakietu biurowego
7.    Praca z Tablicą interaktywną – program Jamboard.
8.    Przesyłanie, udostępnianie plików multimedialnych.
9.    Rozmowa video z uczniem, rodzicem, gronem nauczycielskim.

 

Podczas zgłoszenia na szkolenie – prosimy o wybór modułu warsztatowego pomiędzy II, III a IV.