Praca w warunkach zmiany.

Praca w warunkach zmiany.

Cele
 1.  Zwiększenie świadomości w zakresie znaczenia zmiany w  rozwoju człowieka oraz organizacji.
 2.  Zwiększenie wiedzy w zakresie warunków wprowadzania zmian.
 3.  Zwiększenie świadomość trudności towarzyszących zmianie i sposobów radzenia sobie z nimi.
 4.  Doskonalenie umiejętności przeprowadzania siebie i innych prze zmianę.
Program
 1.  Zmiana – niezbędny element rozwoju, czy frustracja
 2.  Nauczyciel w permanentnej zmianie w pracy – nowy rok szkolny, nowy minister, nowe koncepcje, itp.
 3.  Wprowadzanie zmian – potrzeby, etapy wdrożeń i uwarunkowania sukcesu.
 4.  Dlaczego zmiana boli i jak łagodzić ten ból?
 5.  Jak napięcie towarzyszące zmianie przekuć w działanie i satysfakcjonujące modyfikacje życia.
 6. Zmiana a wypalenie zawodowe – jak mu przeciwdziałać.
 7. Sprzymierzeńcy zmiany – nie tylko o współpracy na rzecz zmiany.
 8.  Moje myślenie o zmianie, a równowaga i działanie.
 9. Kiedy i dlaczego o zmianę warto zabiegać – rutyna kontra rozwój.
Prowadzący

Psycholog, doświadczony trener,  coach , specjalista z zakresu szkoleń psychologicznych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Trenerów “Sieć” przy PTP. Współpracownik kilku uczelni wyższych we Wrocławiu. Dziedziny warsztatów, które prowadzi, jako specjalista z zakresu szkoleń psychologicznych: psychologia zarządzania, zachowania organizacyjne, komunikacja społeczna, negocjacje i psychologia konfliktów interpersonalnych, twórcze rozwiązywanie problemów, standardy obsługi klienta, asertywność, radzenie sobie ze stresem, podnoszenie potencjału kierowniczego i pracowniczego, rozwijanie talentów, motywacja, prowadzenie treningów grupowych i in.

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.