Praca z klasą o niejednorodnych potrzebach edukacyjnych – praktyczne rozwiązania i procedury

Praca z klasą o niejednorodnych potrzebach edukacyjnych – praktyczne rozwiązania i procedury

Cel

Nabycie praktycznych umiejętności w zakresie pracy o niejednorodnych potrzebach edukacyjnych. Praca na praktycznych case study i badaniach, przy użyciu technik uczenia się.

Program
  1. Zasady organizowania i udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
  2. Stosowanie w praktyce zaleceń opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej,
  3. Wspieranie uczniów w trakcie bieżącej pracy z uwzględnieniem ich indywidualnych trudności oraz możliwości i predyspozycji.
  4. Rozpoznawanie potrzeb uczniów, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, oraz dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb –
  5. Rozpoznawanie i praca na indywidualnym potencjale uczniów.
  6. Kompleksowa organizacja procesu edukacyjnego, w oparciu o metody adekwatne do celów edukacyjnych i wychowawczych.
  7. Strategia dydaktyczna w zróżnicowanej grupie klasowej.
Prowadzący

Praktyk, edukator z wieloletnim doświadczeniem na rynku edukacyjnym.

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.