Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie.

Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie.

Cele:
1.  Rozpoznanie cech i potrzeb ucznia zdolnego.
2.  Efektywne i proste przekazywanie wiedzy matematycznej.
3.  Poznanie i używanie dodatkowych narzędzi ułatwiających nauczanie matematyki – innych sposobów przeprowadzania obliczeń, gier i zabaw matematycznych.
4.  Poznanie i używanie nowoczesnych technologii w matematyce – prowadzenie zajęć zdalnie, używanie programów do nauki matematyki, stron matematycznych jako wspomagania edukacji matematycznej.

 

Program szkolenia:
1.  Jak rozpoznać ucznia zdolnego? Jakie są potrzeby ucznia zdolnego? Przed jakimi wyzwaniami może stawać uczeń zdolny?
2.  W jaki sposób pracować z uczniem podczas lekcji matematyki – metody prostego i efektywnego uczenia matematyki.
3.  Jak pobudzić kreatywność i jeszcze zwiększyć możliwości ucznia zdolnego – metody rozwijające myślenie matematyczne, logiczne; metody pobudzające kreatywność.
4.  Zadania trudniejsze i konkursowe – przykłady.
5.  Jak przeprowadzić lekcję dla uczniów na różnym poziomie matematycznym – sposoby na włączenie w lekcję trudniejszych zadań, projektów dla uczniów zdolnych.
6.  Nowoczesne technologie w matematyce jako wzbogacenie i urozmaicenie zajęć, umożliwienie samodzielnej nauki przez ucznia oraz umożliwienie edukacji zdalnej – strony matematyczne, programy do nauki matematyki, platformy do prowadzenia zajęć na odległość.

 

Forma szkolenia:  stacjonarne lub zdalne

 

Prowadzący:

Dyrektor sieci szkół matematyki, doktor nauk ścisłych, wieloletni praktyk w nauczaniu matematyki, trener szkoleń dla oświaty, coach. Kładzie nacisk na kształcenie samodzielnego myślenia i kreatywności u ucznia, na poszukiwanie nowych rozwiązań w edukacji i na całościowe podejście do nauczania.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.