Praca ze zdolnym uczniem.

Praca ze zdolnym uczniem.

Cele:
Rozwijanie umiejętności w zakresie rozpoznawania uczniów zdolnych.
Podniesienie kompetencji w zakresie tworzenia zindywidualizowanych programów pracy  z uczniem zdolnym.
Doskonalenie umiejętności projektowania i realizowania procesu wsparcia.

 

Program szkolenia:
1.  Podstawy prawne regulujące pracę z uczniem zdolnym.
2.  Inteligencje wielorakie.
3.  DEFINICJE: Zdolności, uzdolnienia, talent, geniusz.
4.  Sylwetka ucznia zdolnego:
    a.  Cechy ucznia zdolnego.
    b.  Typy uczniów zdolnych.
5.  Model pracy z uczniem zdolnym.
6.  Kształcenie uczniów zdolnych – indywidualne programy i zindywidualizowane nauczanie.
7.  Metody i formy pracy z uczniem zdolnym:
    a.  Metody problemowe.
    b.  Odwrócona lekcja.
    c.  Praca z uczniem zdolnym w projekcie edukacyjnym.
8.  CAOCHING i tutoring w pracy z uczniami.
9.  Szkolny system wspierania uzdolnień uczniów.

 

Forma szkolenia: stacjonarne

 

Prowadzący:

Nauczyciel dyplomowany, były dyrektor szkoły, główny specjalista ds. organizacji rozwoju edukacji w powiecie gnieźnieńskim w latach 2013 – 2015. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej
w Poznaniu w zawodzie sprzedawca i technik handlowiec. Trener, coach, doradca zawodowy. Kierownik ds. organizacji studiów podyplomowych /wykładowca Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Realizator ogólnopolskiego programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Praktyk The CoachingMaps. Trener współpracujący z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół”. Certyfikowany trener i specjalista z zakresu postępowania w sytuacji zagrożenia w placówkach oświatowych, prowadzący szkolenia w ramach  projektu pilotażowego MEN „Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość“. Edukator w projekcie MEN Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Trener w projekcie MEN „Forum kadry wspomagania oświaty” oraz w projekcie MEN „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadrzarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim”. Specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji miękkich. Ukończyła studia wyższe magisterskie w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na wydziale Zarządzania oraz studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne z zakresu: organizacji i zarządzania oświatą, pedagogiki sztuki, doradztwa zawodowego i coachingu, a także kursy trenerskie doskonalące warsztat.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.