Praca ze zdolnym uczniem.

Praca ze zdolnym uczniem.

Cele
 1. Rozwijanie umiejętności w zakresie rozpoznawania uczniów zdolnych.
 2.  Podniesienie kompetencji w zakresie tworzenia zindywidualizowanych programów pracy  z uczniem zdolnym.
 3. Doskonalenie umiejętności projektowania i realizowania procesu wsparcia.
Program
 1. Podstawy prawne regulujące pracę z uczniem zdolnym.
 2. Inteligencje wielorakie.
 3. DEFINICJE: zdolności, uzdolnienia, talent, geniusz.
 4. Sylwetka ucznia zdolnego:
      – cechy ucznia zdolnego,
      – typy uczniów zdolnych.
 5. Model pracy z uczniem zdolnym.
 6. Kształcenie uczniów zdolnych – indywidualne programy i zindywidualizowane nauczanie.
 7. Metody i formy pracy z uczniem zdolnym:
       – metody problemowe,
       – odwrócona lekcja,
       – praca z uczniem zdolnym w projekcie edukacyjnym.
 8. CAOCHING i tutoring w pracy z uczniami.
 9. Szkolny system wspierania uzdolnień uczniów.
Prowadzący

Nauczyciel dyplomowany, były dyrektor szkoły, główny specjalista ds. organizacji rozwoju edukacji w powiecie gnieźnieńskim w latach 2013 – 2015. Egzaminator Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu w zawodzie sprzedawca i technik handlowiec. Trener, coach, doradca zawodowy. Kierownik ds. organizacji studiów podyplomowych /wykładowca Instytutu Studiów Podyplomowych Wyższej Szkoły Nauk Pedagogicznych w Warszawie. Realizator ogólnopolskiego programu „Szkoła dla rodziców i wychowawców”. Praktyk The CoachingMaps. Trener współpracujący z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym, kompleksowym wspomaganiu szkół”. Certyfikowany trener i specjalista z zakresu postępowania w sytuacji zagrożenia w placówkach oświatowych, prowadzący szkolenia w ramach  projektu pilotażowego MEN „Bezpieczna szkoła. Bezpieczna przyszłość“. Edukator w projekcie MEN Cyfrowobezpieczni.pl – Bezpieczna Szkoła Cyfrowa. Trener w projekcie MEN „Forum kadry wspomagania oświaty” oraz w projekcie MEN „Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadrzarządzających placówek oświatowych w województwie wielkopolskim”. Specjalizuje się w szkoleniach z kompetencji miękkich. Ukończyła studia wyższe magisterskie w Akademii Ekonomicznej w Poznaniu na wydziale Zarządzania oraz studia podyplomowe i kursy kwalifikacyjne z zakresu: organizacji i zarządzania oświatą, pedagogiki sztuki, doradztwa zawodowego i coachingu, a także kursy trenerskie doskonalące warsztat.

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.