Prawo autorskie w placówce oświatowej.

Prawo autorskie w placówce oświatowej.

Cel

Zapoznanie uczestników z zasadami legalnego wykorzystywania materiałów w pracy dydaktycznej.

Program
 1.  Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych a kodeks cywilny i RODO.
 2.  Ochrona dóbr osobistych.
 3.  Podstawowe pojęcia prawa autorskiego:
        – utwór a prawa pokrewne,
        – autor utworu,
        – rodzaje praw: prawa osobiste, prawa majątkowe, prawa zależne, wygasanie praw majątkowych, dozwolony użytek z chronionych utworów.
 4.  Pojęcie wizerunku i jego ochrona.
 5.  Prawo autorskie w szkole.
        – zasady korzystania z utworów i ich zwielokrotniania na użytek szkolny).
 6.   Zasady udostępniania i zwielokrotniania utworów i przedmiotów praw pokrewnych przez biblioteki
 7.  Wykorzystanie otwartych zasobów edukacyjnych w procesie uczenia się.
 8.  Jak legalnie korzystać z internetu w procesie edukacyjnym.
 9.  Prawo cytatu.
 10.  Prawo autorskie a szkolna strona internetowa.
 11.  Wyświetlanie filmów w szkole.
 12.  Programy komputerowe. Licencje.
 13.  Zasady rozpowszechniania materiałów dydaktycznych w Internecie.
 14.  Umowy autorskie.
 15.  Odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich (cywilna i karna).
 16.  Case studies.

 

Prowadzący

Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i  wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Stale współpracuje m. in. z Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilnoprawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.

Forma szkolenia – stacjonarnie lub zdalnie