Proces indywidualizacji nauczania

Proces indywidualizacji nauczania

Cele
 1.  Nauczyciel wie na czym polega indywidualizacja pracy z uczniem i wdraża jej założenia w pracy.
 2.   Nauczyciel zna podstawy prawne procesu indywidualizacji.
 3. Nauczyciel rozumie rolę i znaczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w procesie indywidualizacji.
 4.  Nauczyciel zna style uczenia się i potrafi je rozpoznać.
 5. Nauczyciel zna typy inteligencji wielorakich i potrafi je zdiagnozować.
 6.  Nauczyciel wie na czym polega ocenianie kształtujące.
Program
 1.   Podstawy prawne procesu indywidualizacji.
 2.  Znaczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w procesie indywidualizacji.
 3.  Formy dostosowania procesu kształcenia do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów.
 4. Jak realizować indywidualizację nauczania?
 5.  Style uczenia się.
 6. Teoria inteligencji wielorakich.
 7.  Ocenianie kształtujące jako narzędzie indywidualizacji.
Prowadzący

Pedagog specjalny z 16-letnim doświadczeniem zawodowym, oligofrenopedagog, terapeuta pedagogiczny i TUS, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki, trener, doradca metodyczny w zakresie kształcenia specjalnego.

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.