Projekt edukacyjny jako metoda współpracy międzyprzedmiotowej w celu realizacji podstawy programowej.

Projekt edukacyjny jako metoda współpracy międzyprzedmiotowej w celu realizacji podstawy programowej.

Cele szkolenia:
­1. Poszerzenie wiedzy na temat metody projektu, jej wykorzystania i adaptowania do możliwości rozwojowych i możliwości uczenia się.
­2. Kształtowanie umiejętności planowania i projektowania projektu z uwzględnieniem możliwości rozwojowych uczniów.
­3. Doskonalenie umiejętności planowania aktywności badawczej ucznia oraz projektowania ewaluacji projektu.
­4. Podniesienie umiejętności monitorowania i ewaluacji projektu edukacyjnego.


Treści programowe:

 1. Etapy rozwoju ucznia a jego możliwości uczenia się.
 2. Zalety projektów
  – metoda projektów a osiągnięcia szkolne
  – metoda projektów a rozwój społeczno – emocjonalny
  – metoda projektów a współpraca z rodzicami
  – metoda projektów a umiejętność rozwiązywania problemów
 3. Kierowanie projektami – struktura projektu.
 4. Analiza podstawy programowej w kontekście działań zaplanowanych w projekcie – określenie umiejętności i celów.
 5. Planowanie doświadczeń badawczych i wypraw terenowych.
 6. Dokumentowanie działań realizowanych w projekcie.
 7. Planowanie ewaluacji projektu edukacyjnego – narzędzia do monitorowania i ewaluacji.


  Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.