W PROJEKTACH WSPÓŁFINANSOWANYCH W LATACH 2016-2018, 

PRZESZKOLILIŚMY PONAD 2400 UCZESTNIKÓW, W TYM DYREKTORÓW ORAZ NAUCZYCIELI.

 

       Lp. 

PROJEKT

 ZAMAWIAJĄCY  

CZAS REALIZACJI

MIEJSCE SZKOLENIA      

1. Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie ewaluacji wewnętrznej w ramach doskonalenia nauczycieli województwa wielkopolskiego w ramach Grantów edukacyjnych Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w 2016r. Kuratorium Oświaty w Poznaniu czerwiec 2016   Piła, Poznań, Kalisz, Konin, Leszno
2. Funkcjonowanie zespołów orzekających – aspekt formalny i merytoryczny dotyczący wydawania opinii, orzeczeń i innych dokumentów. Szkolenia dla pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych z terenu województwa dolnośląskiego. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu listopad 2016 Dwudniowe szkolenie  w Szklarskiej Porębie
3. Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (ASP, ADHD,ADD, autyzm) oraz z klasą w której ten uczeń funkcjonuje- wskazania do pracy nauczycieli. Szkolenia dla nauczycieli z terenu województwa dolnośląskiego. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu październik/ listopad 2016 Lubin, Świebodzice, Strzelin, Gierałtowiec, Osiek, Oława, Bożków, Bystrzyca, Porajów, Ziębice, Ząbkowice, Dzierżoniów, Kłodzko
4. Nietolerancja i dyskryminacja w życiu szkolnym. Przejawy, zapobieganie oraz rozwiązywanie sytuacji problemowych. Szkolenia dla nauczycieli z terenu województwa dolnośląskiego. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu październik/ listopad 2016 Wrocław, Brzeg Dolny, Żórawina, Oława, Bogatynia
5. Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela. Szkolenia dla nauczycieli z terenu województwa dolnośląskiego. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu październik/ listopad 2016  Wrocław, Iwiny, Oława, Świebodzice
6. Rozwój kompetencji kluczowych dzieci przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli sposobem na poprawę jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Trąbki Wielkie”. Szkolenie: Przygotowanie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Gmina Trąbki Wielkie maj 2017 Trąbki Wielkie
7. Dolnośląska Sieć Wspierania Uzdolnień szansą rozwoju ucznia - przygotowanie i przeprowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli z terenu województwa dolnośląskiego. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu listopad 2017 Szklarska Poręba
8. Tańcowały dwa Michały, czyli dwa roczniki w jednej klasie- rozwiązania metodyczne i programowe – przygotowanie i przeprowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli z terenu województwa dolnośląskiego. Kuratorium Oświaty we Wrocławiu listopad 2017 Wrocław
9. Przygotowanie i realizacja szkoleń dla nauczycieli w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2017r. w zakresie: Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce.
Kuratorium Oświaty w Katowicach  listopad 2017   ZS nr 1 w Jastrzębiu Zdroju,
10. Przygotowanie i realizacja szkoleń dla nauczycieli w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2017r. w zakresie: Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce.
Kuratorium Oświaty w Katowicach  listopad 2017  Zespół Szkół nr 5 w Żorach 
 11. Przygotowanie i realizacja szkoleń dla nauczycieli w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2017r. w zakresie: Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce.
 Kuratorium Oświaty w Katowicach listopad 2017   Żory
12. Przygotowanie i realizacja szkoleń dla nauczycieli w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2017r. w zakresie: Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce.
 Kuratorium Oświaty w Katowicach  listopad 2017 Zespół Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach,
 13. Przygotowanie i realizacja szkoleń dla nauczycieli w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2017r. w zakresie: Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce.
 Kuratorium Oświaty w Katowicach  listopad 2017 Miejska SP 14  w Piekarach Śląskich
 14. Przygotowanie i realizacja szkoleń dla nauczycieli w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2017r. w zakresie: Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce.
Kuratorium Oświaty w Katowicach   listopad 2017 SP 14  im. Prof.. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej
 15. Przygotowanie i realizacja szkoleń dla nauczycieli w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2017r. w zakresie: Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce.
Kuratorium Oświaty w Katowicach   listopad 2017 Zabrze
 16. Przygotowanie i realizacja szkoleń dla nauczycieli w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2017r. w zakresie: Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce.
Kuratorium Oświaty w Katowicac  listopad 2017  Zabrze
17.  WIDZIEĆ I WIEDZIEĆ WIĘCEJ – nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 3. Działania 3.3 Poddziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej. SZKOLENIE:  Arteterapia w pracy z uczniem z obniżonymi możliwościami intelektualnymi i zaburzeniami rozwoju. Gmina Przywidz   lipiec i październik 2017 Zespół Szkół Przywidz 
18. WIDZIEĆ I WIEDZIEĆ WIĘCEJ – nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 3. Działania 3.3 Poddziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej. SZKOLENIE:  Arteterapia w pracy z uczniem z obniżonymi możliwościami intelektualnymi i zaburzeniami rozwoju.
Gmina Przywidz   lipiec - październik 2017  Szkoła Podstawowa Trzepowo
 19. WIDZIEĆ I WIEDZIEĆ WIĘCEJ – nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 3. Działania 3.3 Poddziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej. SZKOLENIE:  Arteterapia w pracy z uczniem z obniżonymi możliwościami intelektualnymi i zaburzeniami rozwoju.
 Gmina Przywidz lipiec - październik 2017  Zespół Szkół Przywidz 
 20. WIDZIEĆ I WIEDZIEĆ WIĘCEJ – nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 3. Działania 3.3 Poddziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej. SZKOLENIE:  Arteterapia w pracy z uczniem z obniżonymi możliwościami intelektualnymi i zaburzeniami rozwoju.
 Gmina Przywidz lipiec - październik 2017   Szkoła Podstawowa Trzepowo
 21. WIDZIEĆ I WIEDZIEĆ WIĘCEJ – nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 3. Działania 3.3 Poddziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej. SZKOLENIE:  Arteterapia w pracy z uczniem z obniżonymi możliwościami intelektualnymi i zaburzeniami rozwoju.
Gmina Przywidz  lipiec - październik 2017  Zespół Szkół Przywidz 
 22. WIDZIEĆ I WIEDZIEĆ WIĘCEJ – nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 3. Działania 3.3 Poddziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej. SZKOLENIE:  Arteterapia w pracy z uczniem z obniżonymi możliwościami intelektualnymi i zaburzeniami rozwoju.
Gmina Przywidz   lipiec - październik 2017 Szkoła Podstawowa Trzepowo 
 23. WIDZIEĆ I WIEDZIEĆ WIĘCEJ – nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 3. Działania 3.3 Poddziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej. SZKOLENIE:  Arteterapia w pracy z uczniem z obniżonymi możliwościami intelektualnymi i zaburzeniami rozwoju.
 Gmina Przywidz lipiec - październik 2017   Zespół Szkół Przywidz
24. WIDZIEĆ I WIEDZIEĆ WIĘCEJ – nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 3. Działania 3.3 Poddziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej. SZKOLENIE:  Arteterapia w pracy z uczniem z obniżonymi możliwościami intelektualnymi i zaburzeniami rozwoju. Gmina Przywidz lipiec - październik 2017 Szkoła Podstawowa Trzepowo
25. Projekt „Edukacja z przyszłością” współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Szkolenie: Jak rozwijać najważniejsze sprawności umysłowe uczniów, by skutecznie przygotowywać ich do egzaminu wewnętrznego. Inventum Sp. z o.o. grudzień 2017 Gimnazjum Sportowe w Nysie
26. Projekt „Edukacja z przyszłością” współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Szkolenie: Szkolenie dla opiekunów projektów, szczególnie opiekunów Telewizji Szkolnej. Inventum Sp. z o.o. kwiecień 2018 Szkoła Podstawowa nr 5 w Nysie 
27. Projekt „Edukacja z przyszłością” współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Szkolenie: Szkolenie z przedmiotów matematyczno  – przyrodniczych wykorzystanie ICT.
Inventum Sp. z o.o.  kwiecień 2018  Szkoła Podstawowa nr 5 w Nysie 
28. Projekt „Edukacja z przyszłością” współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Szkolenie: Warsztaty mikroskopowe.
Inventum Sp. z o.o.   marzec 2018 Szkoła Podstawowa nr 5 w Nysie 
29. Projekt „Edukacja z przyszłością” współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  Szkolenie: Szkolenie z zakresu pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 Inventum Sp. z o.o. listopad 2017 Gimnazjum Sportowe w Nysie 
30. Projekt „Edukacja z przyszłością” współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Szkolenie: Metoda eksperymentu na lekcjach przyrodniczych.
 Inventum Sp. z o.o. luty 2018 Gimnazjum Sportowe w Nysie 
31.  Projekt „Edukacja z przyszłością” współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Szkolenie: Metoda eksperymentu na lekcjach przyrodniczych.  Inventum Sp. z o.o.  marzec / kwiecień 2018 Szkoła Podstawowa nr 5 w Nysie 
32. Projekt „Edukacja z przyszłością” współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Szkolenie: Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami.
Inventum Sp. z o.o.   luty / marzec 2018 Szkoła Podstawowa nr 5 w Nysie 
33. Projekt „Edukacja z przyszłością” współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Szkolenie: Wykorzystanie TIK w nauczaniu języków obcych.
Inventum Sp. z o.o.  styczen 2017 - czerwiec 2018 Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Branicach 
 34. Projekt „Edukacja z przyszłością” współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Szkolenie: Wykorzystanie TIK w nauczaniu matematyki.
 Inventum Sp. z o.o.  styczen 2017 - czerwiec 2018 Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Branicach 
35. Projekt „Edukacja z przyszłością” współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Szkolenie: Warsztaty mikroskopowe-dla lepszego wykorzystania sprzętu i zdobycia nowych umiejętności.
 Inventum Sp. z o.o. luty 2018 Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Branicach 
36. Projekt „Edukacja z przyszłością” współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Szkolenie: Aplikacje do wykorzystania w pracy z tablicą interaktywną.
Inventum Sp. z o.o.   grudzień 2017  Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Branicach
37. Projekt „Edukacja z przyszłością” współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Szkolenie: Kurs z obsługi tablic interaktywnych.
Inventum Sp. z o.o.   grudzień 2017  Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Branicach
38. Projekt „Edukacja z przyszłością” współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Szkolenie: Montujemy własny film.
Inventum Sp. z o.o.  styczen 2017 - czerwiec 2018  Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Branicach 
39. Projekt „Edukacja z przyszłością” współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Szkolenie: Pedagogika specjalna.
Inventum Sp. z o.o.  marzec 2018  Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Branicach
40.  Projekt kursów informatycznych dla nauczycieli Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej”. Nr sprawy IPR.272.4.9.2018  w zakresie części I zamówienia  Kurs certyfikacyjny „Excel”. Starostwo Powiatowe w Łęcznej  maj-czerwiec 2018 Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej 
41. Projekt Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie
Szkolenie: Ocenianie Kształtujące.
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Biuro Projektów Wrocław
maj-czerwiec 2018 Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie
42. Projekt Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie
Szkolenie: Diagnoza funkcjonalna.
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Biuro Projektów Wrocław
maj-czerwiec 2018 Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie
43. Miasto Stołeczne Warszawa. Szkolenie:
- Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela.
- Pomoc psychologiczno - pedagogiczna.
- Podstawy skutecznej komunikacji dyrektora   szkoły z rodzicami.
Dzielnica Wola m.st. Warszawy sierpień 2018 Dyrektorzy  szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Wola
44. Projekt Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie
Szkolenie: Diagnoza funkcjonalna.
 Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Biuro Projektów Wrocław
wrzesień 2018 Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie 
 45. „Rozwój kompetencji uczniów w edukacji matematycznej w 8-letniej szkole podstawowej - jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces na egzaminie”.
 Kuratorium Oświaty we Wrocławiu październik / listopad 2018 Wałbrzych, Jelenia Góra, Wrocław, Legnica 
46. "Zaburzenia neurorozwojowe ADHD, Autyzm, Zespół Aspargera - teoria i praktyka"  Kuratorium Oświaty we Wrocławiu październik / listopad 2018 woj. dolnośląskie
47. „Wiedza, wychowanie, przyszłość - kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół" w ramach Poddziałania 8.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Gmina Swarzędz sierpień 2017/ styczeń 2020 Swarzędz, Paczkowo, Wierzonka, Zalesewo