PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE W LATACH 2016-2018

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE W LATACH 2016-2018

       Lp. PROJEKT ZAMAWIAJĄCY   CZAS REALIZACJIMIEJSCE SZKOLENIA       
1.Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie ewaluacji wewnętrznej w ramach doskonalenia nauczycieli województwa wielkopolskiego w ramach Grantów edukacyjnych Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w 2016r.Kuratorium Oświaty w Poznaniuczerwiec 2016  Piła, Poznań, Kalisz, Konin, Leszno
2.Funkcjonowanie zespołów orzekających – aspekt formalny i merytoryczny dotyczący wydawania opinii, orzeczeń i innych dokumentów. Szkolenia dla pracowników Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych z terenu województwa dolnośląskiego.Kuratorium Oświaty we Wrocławiulistopad 2016Dwudniowe szkolenie  w Szklarskiej Porębie
3.Jak pracować z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych (ASP, ADHD,ADD, autyzm) oraz z klasą w której ten uczeń funkcjonuje- wskazania do pracy nauczycieli. Szkolenia dla nauczycieli z terenu województwa dolnośląskiego.Kuratorium Oświaty we Wrocławiupaździernik/ listopad 2016Lubin, Świebodzice, Strzelin, Gierałtowiec, Osiek, Oława, Bożków, Bystrzyca, Porajów, Ziębice, Ząbkowice, Dzierżoniów, Kłodzko
4.Nietolerancja i dyskryminacja w życiu szkolnym. Przejawy, zapobieganie oraz rozwiązywanie sytuacji problemowych. Szkolenia dla nauczycieli z terenu województwa dolnośląskiego.Kuratorium Oświaty we Wrocławiupaździernik/ listopad 2016Wrocław, Brzeg Dolny, Żórawina, Oława, Bogatynia
5.Ocenianie kształtujące w pracy nauczyciela. Szkolenia dla nauczycieli z terenu województwa dolnośląskiego.Kuratorium Oświaty we Wrocławiupaździernik/ listopad 2016 Wrocław, Iwiny, Oława, Świebodzice
6.Rozwój kompetencji kluczowych dzieci przedszkola, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych oraz wzrost kwalifikacji nauczycieli sposobem na poprawę jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Trąbki Wielkie”. Szkolenie: Przygotowanie do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.Gmina Trąbki Wielkiemaj 2017Trąbki Wielkie
7.Dolnośląska Sieć Wspierania Uzdolnień szansą rozwoju ucznia – przygotowanie i przeprowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli z terenu województwa dolnośląskiego.Kuratorium Oświaty we Wrocławiulistopad 2017Szklarska Poręba
8.Tańcowały dwa Michały, czyli dwa roczniki w jednej klasie- rozwiązania metodyczne i programowe – przygotowanie i przeprowadzenie różnych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli z terenu województwa dolnośląskiego.Kuratorium Oświaty we Wrocławiulistopad 2017Wrocław
9.Przygotowanie i realizacja szkoleń dla nauczycieli w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2017r. w zakresie: Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce.Kuratorium Oświaty w Katowicach listopad 2017  ZS nr 1 w Jastrzębiu Zdroju,
10.Przygotowanie i realizacja szkoleń dla nauczycieli w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2017r. w zakresie: Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce. Kuratorium Oświaty w Katowicach listopad 2017 Zespół Szkół nr 5 w Żorach 
 11.Przygotowanie i realizacja szkoleń dla nauczycieli w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2017r. w zakresie: Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce.  Kuratorium Oświaty w Katowicachlistopad 2017  Żory
12.Przygotowanie i realizacja szkoleń dla nauczycieli w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2017r. w zakresie: Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce.  Kuratorium Oświaty w Katowicach listopad 2017Zespół Szkół nr 2 im. ks. prof. Józefa Tischnera w Żorach,
 13.Przygotowanie i realizacja szkoleń dla nauczycieli w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2017r. w zakresie: Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce.  Kuratorium Oświaty w Katowicach listopad 2017Miejska SP 14  w Piekarach Śląskich
 14.Przygotowanie i realizacja szkoleń dla nauczycieli w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2017r. w zakresie: Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce. Kuratorium Oświaty w Katowicach  listopad 2017SP 14  im. Prof.. Jana Karskiego w Rudzie Śląskiej
 15.Przygotowanie i realizacja szkoleń dla nauczycieli w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2017r. w zakresie: Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce. Kuratorium Oświaty w Katowicach  listopad 2017Zabrze
 16.Przygotowanie i realizacja szkoleń dla nauczycieli w ramach programu wykorzystania środków na dofinansowanie doskonalenia nauczycieli w 2017r. w zakresie: Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu/szkole/placówce. Kuratorium Oświaty w Katowicac listopad 2017 Zabrze
17. WIDZIEĆ I WIEDZIEĆ WIĘCEJ – nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 3. Działania 3.3 Poddziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej. SZKOLENIE:  Arteterapia w pracy z uczniem z obniżonymi możliwościami intelektualnymi i zaburzeniami rozwoju.Gmina Przywidz  lipiec i październik 2017Zespół Szkół Przywidz 
18.WIDZIEĆ I WIEDZIEĆ WIĘCEJ – nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 3. Działania 3.3 Poddziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej. SZKOLENIE:  Arteterapia w pracy z uczniem z obniżonymi możliwościami intelektualnymi i zaburzeniami rozwoju. Gmina Przywidz  lipiec – październik 2017 Szkoła Podstawowa Trzepowo
 19.WIDZIEĆ I WIEDZIEĆ WIĘCEJ – nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 3. Działania 3.3 Poddziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej. SZKOLENIE:  Arteterapia w pracy z uczniem z obniżonymi możliwościami intelektualnymi i zaburzeniami rozwoju.  Gmina Przywidzlipiec – październik 2017 Zespół Szkół Przywidz 
 20.WIDZIEĆ I WIEDZIEĆ WIĘCEJ – nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 3. Działania 3.3 Poddziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej. SZKOLENIE:  Arteterapia w pracy z uczniem z obniżonymi możliwościami intelektualnymi i zaburzeniami rozwoju.  Gmina Przywidzlipiec – październik 2017  Szkoła Podstawowa Trzepowo
 21.WIDZIEĆ I WIEDZIEĆ WIĘCEJ – nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 3. Działania 3.3 Poddziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej. SZKOLENIE:  Arteterapia w pracy z uczniem z obniżonymi możliwościami intelektualnymi i zaburzeniami rozwoju. Gmina Przywidz lipiec – październik 2017 Zespół Szkół Przywidz 
 22.WIDZIEĆ I WIEDZIEĆ WIĘCEJ – nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 3. Działania 3.3 Poddziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej. SZKOLENIE:  Arteterapia w pracy z uczniem z obniżonymi możliwościami intelektualnymi i zaburzeniami rozwoju. Gmina Przywidz  lipiec – październik 2017Szkoła Podstawowa Trzepowo 
 23.WIDZIEĆ I WIEDZIEĆ WIĘCEJ – nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 3. Działania 3.3 Poddziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej. SZKOLENIE:  Arteterapia w pracy z uczniem z obniżonymi możliwościami intelektualnymi i zaburzeniami rozwoju.  Gmina Przywidzlipiec – październik 2017  Zespół Szkół Przywidz
24.WIDZIEĆ I WIEDZIEĆ WIĘCEJ – nowoczesna edukacja w Gminie Przywidz” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej 3. Działania 3.3 Poddziałania 3.3.1. Jakość edukacji zawodowej. SZKOLENIE:  Arteterapia w pracy z uczniem z obniżonymi możliwościami intelektualnymi i zaburzeniami rozwoju.Gmina Przywidzlipiec – październik 2017Szkoła Podstawowa Trzepowo
25.Projekt „Edukacja z przyszłością” współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Szkolenie: Jak rozwijać najważniejsze sprawności umysłowe uczniów, by skutecznie przygotowywać ich do egzaminu wewnętrznego.Inventum Sp. z o.o.grudzień 2017Gimnazjum Sportowe w Nysie
26.Projekt „Edukacja z przyszłością” współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Szkolenie: Szkolenie dla opiekunów projektów, szczególnie opiekunów Telewizji Szkolnej.Inventum Sp. z o.o.kwiecień 2018Szkoła Podstawowa nr 5 w Nysie 
27.Projekt „Edukacja z przyszłością” współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Szkolenie: Szkolenie z przedmiotów matematyczno  – przyrodniczych wykorzystanie ICT. Inventum Sp. z o.o. kwiecień 2018 Szkoła Podstawowa nr 5 w Nysie 
28.Projekt „Edukacja z przyszłością” współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Szkolenie: Warsztaty mikroskopowe. Inventum Sp. z o.o.  marzec 2018Szkoła Podstawowa nr 5 w Nysie 
29.Projekt „Edukacja z przyszłością” współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020.  Szkolenie: Szkolenie z zakresu pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.  Inventum Sp. z o.o.listopad 2017Gimnazjum Sportowe w Nysie 
30.Projekt „Edukacja z przyszłością” współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Szkolenie: Metoda eksperymentu na lekcjach przyrodniczych.  Inventum Sp. z o.o.luty 2018Gimnazjum Sportowe w Nysie 
31. Projekt „Edukacja z przyszłością” współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Szkolenie: Metoda eksperymentu na lekcjach przyrodniczych. Inventum Sp. z o.o. marzec / kwiecień 2018Szkoła Podstawowa nr 5 w Nysie 
32.Projekt „Edukacja z przyszłością” współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Szkolenie: Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami. Inventum Sp. z o.o.  luty / marzec 2018Szkoła Podstawowa nr 5 w Nysie 
33.Projekt „Edukacja z przyszłością” współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Szkolenie: Wykorzystanie TIK w nauczaniu języków obcych. Inventum Sp. z o.o. styczen 2017 – czerwiec 2018Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Branicach 
 34.Projekt „Edukacja z przyszłością” współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Szkolenie: Wykorzystanie TIK w nauczaniu matematyki.  Inventum Sp. z o.o. styczen 2017 – czerwiec 2018Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Branicach 
35.Projekt „Edukacja z przyszłością” współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Szkolenie: Warsztaty mikroskopowe-dla lepszego wykorzystania sprzętu i zdobycia nowych umiejętności.  Inventum Sp. z o.o.luty 2018Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Branicach 
36.Projekt „Edukacja z przyszłością” współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Szkolenie: Aplikacje do wykorzystania w pracy z tablicą interaktywną. Inventum Sp. z o.o.  grudzień 2017 Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Branicach
37.Projekt „Edukacja z przyszłością” współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Szkolenie: Kurs z obsługi tablic interaktywnych. Inventum Sp. z o.o.  grudzień 2017 Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Branicach
38.Projekt „Edukacja z przyszłością” współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Szkolenie: Montujemy własny film. Inventum Sp. z o.o. styczen 2017 – czerwiec 2018 Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Branicach 
39.Projekt „Edukacja z przyszłością” współfinansowany z Europejskiego  Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Szkolenie: Pedagogika specjalna. Inventum Sp. z o.o. marzec 2018 Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Branicach
40. Projekt kursów informatycznych dla nauczycieli Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej”. Nr sprawy IPR.272.4.9.2018  w zakresie części I zamówienia  Kurs certyfikacyjny „Excel”.Starostwo Powiatowe w Łęcznej maj-czerwiec 2018Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej 
41.Projekt Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie
Szkolenie: Ocenianie Kształtujące.
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Biuro Projektów Wrocław
maj-czerwiec 2018Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie
42.Projekt Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie
Szkolenie: Diagnoza funkcjonalna.
Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Biuro Projektów Wrocław
maj-czerwiec 2018Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie
43.Miasto Stołeczne Warszawa. Szkolenie:
– Awans zawodowy i ocena pracy nauczyciela.
– Pomoc psychologiczno – pedagogiczna.
– Podstawy skutecznej komunikacji dyrektora   szkoły z rodzicami.
Dzielnica Wola m.st. Warszawysierpień 2018Dyrektorzy  szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Wola
44.Projekt Akademia rozwoju kompetencji kluczowych w ZPS-W w Głogowie
Szkolenie: Diagnoza funkcjonalna. 
 Fundacja Inicjowania Rozwoju Społecznego
Biuro Projektów Wrocław
wrzesień 2018Zespół Placówek Szkolno-Wychowawczych w Głogowie 
 45.„Rozwój kompetencji uczniów w edukacji matematycznej w 8-letniej szkole podstawowej – jak pomóc uczniowi osiągnąć sukces na egzaminie”.  Kuratorium Oświaty we Wrocławiupaździernik / listopad 2018Wałbrzych, Jelenia Góra, Wrocław, Legnica 
46. „Zaburzenia neurorozwojowe ADHD, Autyzm, Zespół Aspargera – teoria i praktyka” Kuratorium Oświaty we Wrocławiupaździernik / listopad 2018woj. dolnośląskie
47.„Wiedza, wychowanie, przyszłość – kompleksowe wsparcie swarzędzkich szkół” w ramach Poddziałania 8.1.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020Gmina Swarzędzsierpień 2017/ styczeń 2020Swarzędz, Paczkowo, Wierzonka, Zalesewo