Przemoc i agresja w klasie (rówieśnicza i wobec nauczyciela) – jak ją rozpoznać i reagować

Przemoc i agresja w klasie (rówieśnicza i wobec nauczyciela) – jak ją rozpoznać i reagować

Cele
  1. Pogłębienie rozumienia funkcjonowania adolescentów.
  2. Nabycie umiejętności identyfikacji sytuacji kryzysowej.
  3. Zdobycie wiedzy w zakresie zasad rozpoznawania i reagowania na sytuacje kryzysowe.
Program
  1. Definicja i rodzaje agresji i przemocy w klasie.
  2. Czynniki sprzyjające rozwojowi przemocy rówieśniczej oraz rozpoznawanie sygnałów.
  3. Sprawcy i ofiary przemocy.
  4. Profilaktyka przemocy w szkole.
  5. Interwencja w sytuacjach przemocowych.
Prowadzący

Praktyk, edukator z wieloletnim doświadczeniem na rynku edukacyjnym.

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.