Rada pedagogiczna – strata czasu, czy ważny element współpracy i wpływu nauczycieli.

Rada pedagogiczna – strata czasu, czy ważny element współpracy i wpływu nauczycieli.

Cele:                            
1.  Zwiększenie świadomości w zakresie znaczenia rad pedagogicznych dla określania standardów pracy szkoły.
2.  Zwiększenie świadomości w zakresie wpływu nauczycieli na swoją pracę i budowanie kultury pracy szkoły.
3.  Dostarczenie wiedzy z zakresu prowadzenia spotkań i rad pedagogicznych.

 

Program:
1.   Rada pedagogiczna – ważne narzędzie zarządzania i współpracy grona pedagogicznego.
2.   Rola nauczyciela podczas rady pedagogicznej – obowiązki i prawa.
3.   Poziom identyfikacji z własną rolą i szkoła a aktywność i poszukiwanie wpływu podczas rady.
4.   Kiedy rada pedagogiczna przynosi poczucie straty czasu.
5.   Efektywna rada – uwarunkowania satysfakcji i efektywności pracy podczas rady.
6.   Odpowiedzialność nauczycieli – czyli o podejmowanych decyzjach i ich mocy sprawczych.
7.   Zasady prowadzenia spotkań i rad.

 

 

Prowadzący:

psycholog, doświadczony trener,  coach , specjalista z zakresu szkoleń psychologicznych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Trenerów “Sieć” przy PTP. Współpracownik kilku uczelni wyższych we Wrocławiu. Dziedziny warsztatów, które prowadzi, jako specjalista z zakresu szkoleń psychologicznych: psychologia zarządzania, zachowania organizacyjne, komunikacja społeczna, negocjacje i psychologia konfliktów interpersonalnych, twórcze rozwiązywanie problemów, standardy obsługi klienta, asertywność, radzenie sobie ze stresem, podnoszenie potencjału kierowniczego i pracowniczego, rozwijanie talentów, motywacja, prowadzenie treningów grupowych i in.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.