Realizacja podstawy programowej z matematyki z GeoGebrą.

Realizacja podstawy programowej z matematyki z GeoGebrą.

Cele:    

1.    Zapoznanie z programem GeoGebra i jego możliwościami w dydaktyce matematyki.
2.    Nabycie praktycznych umiejętności związanych z planowaniem, przygotowaniem i przeprowadzeniem zajęć z wykorzystaniem programu GeoGebra.
3.    Rozwój kompetencji matematycznych uczniów, poprzez odkrywanie twierdzeń i prawidłowości

Program:

1.    GeoGebra – nowatorska metoda aktywizująca i jej skuteczność dydaktyczna na lekcji matematyki.
2.    Tworzenie konstrukcji geometrycznych i rysowanie wykresów funkcji.
3.    Tworzenie dynamicznych apletów i  kart pracy.
4.    Twórcze i innowacyjne rozwiązywanie problemów matematycznych z GeoGebrą.
5.    Przykłady dobrych praktyk.

Prowadzący: doradca metodyczny matematyki w latach 2000-2018, edukator TIK, ekspert ds. awansu zawodowego, egzaminator OKE. Preferuje nowoczesny styl nauczania, m.in. z wykorzystaniem TIK oraz nacisk na rozwijanie kreatywności i twórczego potencjału uczniów, co znacząco wpływa na efektywność nauczania i sukcesy uczniów na egzaminie i w dalszej karierze zawodowej.

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.