ROE STUDIUM TRENERSKIE

ROE STUDIUM TRENERSKIE

studium trenerskie

 

 Trwają zapisy do ROE – STUDIUM TRENERSKIE.

 

 

 

 

 

Liczba godzin:
120 – 6 zjazdów weekendowych

 

Forma zajęć:
Trening/ćwiczenia praktyczne, analiza przypadków, symulacje realnych sytuacji zadaniowych, dyskusje grupowe, kwestionariusze do autodiagnozy/

 

Założenia i cele:

 • Dostarczenie wiedzy i umiejętności w zakresie metodologii prowadzenia treningów
 • Zdobywanie wiedzy i umiejętności dotyczących stosowania metod pracy z grupą
 • Zwiększanie umiejętności angażowania i motywowania uczestników do udziału w szkoleniu (również w przypadku grup o różnym doświadczeniu, wieku czy nastawieniu)
 • Poznawanie efektywnych sposobów radzenia sobie z trudnymi sytuacjami szkoleniowymi (np. trudne pytania od uczestników, negatywnie nastawiony uczestnik, itp.)
 • Zwiększanie wiedzy i umiejętności w zakresie skuteczności komunikowania się podczas treningu ze szczególnym uwzględnieniem utrwalania wiedzy i nabywaniem umiejętności przez uczestników podczas pracy z grupą (werbalne i niewerbalne techniki pracy, takie jak: zadawanie pytań, parafrazowanie, sondowanie, podsumowywanie, wzmacnianie i angażowanie)
 • Wypracowanie profilu skutecznego trenera

 

Formy zaliczenia:
Zajęcia kończą się zegzaminem, który obejmuje:

 •  test wiadomosci
 • przygotowanie wybranego przez siebie programu szkoleniowego wraz z podręcznikiem szkoleniowym
 • przeprowadzenie modułu szkoleniowego podczas zajęć (praca z kamerą)

 

Warunki zaliczenia przedmiotu:

 • Obecnośc obowiązkowa, zwolnienie lekarskie w przypadku nieobecności,
 • Aktywność,
 • Przygotowywanie się do cwiczeń,
 • Pozytywne zaliczenie testu pisemnego obejmującego wiadomości wynikających z treści programowych całego treningu,
 • Pozytywne zaliczenie opracownia planu szkolenia oraz podręcznika szkoleniowego,
 • Pozytywne rekomendacje po praktycznym przeprowadzeniu modułu szkoleniowego.

 

Program
1. Fazy cyklu szkoleniowego

 • Rozpoznawanie i analiza potrzeb szkoleniowych
  •  Etapy rozpoznawania i analizy potrzeb
  • Narzędzia diagnozowania potrzeb
  • Ankieta
  • Obserwacja
  • Wywiad i rozmowa
  • Mystery shopping

2. Elementy procesu szkoleniowego

 • Cele szkolenia
 • Sytuacja szkoleniowa
 • Subiektywne doświadczenie
 • Dobór uczestników szkolenia.Osobowość uczestnika
 • Osobowość trenera
 • Wybór wykonawcy szkolenia – trener wewnętrzny, a zewnętrzny

3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych

 • Planowanie i projektowanie szkolenia. Opracowanie programu szkolenia.
 • Przygotowanie materiałów szkoleniowych
 • Przeprowadzenie szkolenia

4. Style uczenia się a projektowanie szkoleń

 • Systemy reprezentacji świata, a proces uczenia się
 • Cykl Kolba
 • Style uczenia się: aktywiści, empirycy, analitycy, refleksyjni, teoretycy, pragmatycy
 • Uwarunkowania skuteczności uczenia się – indywidualizacja procesu uczenia się z uwzględnieniem predyspozycji uczestnika
 • Cele edukacyjne treningu – przyrost wiedzy i umiejętności – wskaźniki efektywności.

5. Komunikacja podczas szkolenia.

 • Style komunikacji interpersonalnej
 • Komunikacja werbalna i niewerbalna
 • Umiejętność słuchania
 • Bariery komunikacyjne
 • Informacja zwrotna w procesie szkolenia
 • Uwarunkowania i podnoszenie skuteczności komunikacji podczas szkolenia

6. Sztuka prowadzenia szkolenia

 • Pierwsze wrażenie
 • Otwarcie szkolenia . Zawarcie kontraktu z grupą
 • Prezentacja

Metody prezentacji

  • Opanowanie tremy
  • Budowanie autorytetu trenera
  • Zadawanie pytań
  • Aktywne słuchanie
  • Udzielanie informacji zwrotnej
  • Struktura omawiania ćwiczeń
  • Sposoby mobilizacji uczestników

7. Dynamika grupy

 • Fazy procesu grupowego
 • Role zespołowe
 • Dopasowanie szkolenia do uczestników
 • Rozwiązywanie problemów w trakcie szkolenia
 • Obiekcje uczestników szkolenia
 • Trudni uczestnicy
 • Praca na strukturze i praca na procesie
 • Grupa i jednostka na tle grupy

8. Metody i techniki treningowe

 • Ćwiczenia integrujące
 • Prezentacja/ wykład
 • Studium przypadku
 • Odgrywanie ról
 • Praca w grupach
 • Gry, zabawy i symulacje
 • Burza mózgów
 • Dyskusja grupowa

9. Moje akcje trenerskie

 • Cechy i umiejętności idealnego trenera
 • Trener jako aktor
 • Trener jako członek grupy
 • Postawy trenera wspomagające samodzielne uczenie się
 • Mocne i słabe strony w „zawodzie” trenera
 • „Ja” jako trener – moje kompetencje i kierunki rozwoju. Co mam i nad czym powinienem pracować?

10. Moje szkolenie – opracowanie konspektu szkoleniowego. Prezentacja warsztatu trenerskiego przed kamerą. Każdy z uczestników będzie miał możliwość poprowadzić wybrany moduł szkoleniowy. Omówienie każdej prezentacji.

 • Ocena szkolenia i działania po jego zakończeniu. Ocena efektywności szkoleń – model czterech poziomów Kirkpa
 • Ewaluacja szkoleń. Fazy ewaluacji. Raport poszkoleniowy
 • Follow up

 

 

 

Miejsce zjazdów: Sale szkoleniowe ROE Sp.z o.o. Wrocław, ul. Sienkiewicza 8a

 

Koszt: 3400 zł

 

Zapewniamy:
· Wykwalifikowaną kadrę trenerską
· Materiały szkoleniowe
· Lunch i przerwy kawowe

Serdecznie zapraszamy