Rola oraz obowiązki ucznia i jego opiekunów w zindywidualizowanym procesie edukacyjnym – dostosowania do zaleceń opinii PPP, nauczanie indywidualne, zindywidualizowana ścieżka kształcenia.

Rola oraz obowiązki ucznia i jego opiekunów w zindywidualizowanym procesie edukacyjnym – dostosowania do zaleceń opinii PPP, nauczanie indywidualne, zindywidualizowana ścieżka kształcenia.

Cele

1.  Zwiększenie świadomości w zakresie znaczenia współpracy nauczycieli z uczniem oraz jego rodzicami na rzecz optymalizacji dostosowań.
2.  Zwiększenie świadomości w zakresie wpływu nauczycieli oraz ucznia i rodziców na efekty podjętej pracy.
3.  Dostarczenie wiedzy w zakresie obowiązków nauczycieli w indywidualizowaniu procesu edukacyjnego.

Program


1.  Indywidualizowanie procesu edukacyjnego – dostosowania do zaleceń opinii PPP, nauczanie indywidualne, zindywidualizowana ścieżka kształcenia. Obowiązki i odpowiedzialność nauczycieli. Dlaczego trzeba czytać całe opinie, a nie tylko zalecenia.
2.  Rola i obowiązki ucznia oraz rodzica w formułowaniu i wdrażaniu metod pracy z uczniem.
3.  Odpowiedzialność ucznia i rodzica za efekty pracy – jak egzekwować ustalenia w procesie indywidualizowania procesu kształcenia.
4.  Nastawienia i rozumienie potrzeb oraz sytuacji ucznia a efekty pracy.

Prowadzący

Psycholog, doświadczony trener, coach , specjalista z zakresu szkoleń psychologicznych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Trenerów “Sieć” przy PTP. Współpracownik kilku uczelni wyższych we Wrocławiu. Dziedziny warsztatów, które prowadzi, jako specjalista z zakresu szkoleń psychologicznych: psychologia zarządzania, zachowania organizacyjne, komunikacja społeczna, negocjacje i psychologia konfliktów interpersonalnych, twórcze rozwiązywanie problemów, standardy obsługi klienta, asertywność, radzenie sobie ze stresem, podnoszenie potencjału kierowniczego i pracowniczego, rozwijanie talentów, motywacja, prowadzenie treningów grupowych i in.

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.