Skuteczna edukacja matematyczna – jak sprawić, żeby uczeń lubił i rozumiał matematykę.

Skuteczna edukacja matematyczna – jak sprawić, żeby uczeń lubił i rozumiał matematykę.

Cele:
1.  Rozpoznanie i zrozumienie przyczyn niechęci uczniów do matematyki.
2.  Efektywne i proste przekazywanie wiedzy matematycznej.
3.  Poznanie i używanie dodatkowych narzędzi ułatwiających nauczanie matematyki – innych sposobów przeprowadzania obliczeń, gier i zabaw matematycznych.
4.  Poznanie i używanie nowoczesnych technologii w matematyce – prowadzenie zajęć zdalnie, używanie programów do nauki matematyki, stron matematycznych jako wspomagania edukacji matematycznej.

 

Program szkolenia:
1.  Dlaczego uczniowie przestają lubić matematykę – przyczyny trudności w edukacji matematycznej.
2.  Jak skutecznie przekazywać matematykę na lekcji – metody prostego i efektywnego uczenia matematyki.
3.  Sprytne sposoby obliczeń – różne sposoby na tabliczkę mnożenia, np. mnożenie japońskie.
4.  Gry i zabawy matematyczne jako element urozmaicający edukację.
5.  Nowoczesne technologie w matematyce jako wzbogacenie szkolnych zajęć, umożliwienie samodzielnej nauki przez ucznia oraz umożliwienie edukacji zdalnej – strony matematyczne, programy do nauki matematyki, platformy do prowadzenia zajęć na odległość.

 

Forma szkolenia: stacjonarne lub zdalne

 

Prowadzący:
Dyrektor sieci szkół matematyki, doktor nauk ścisłych, wieloletni praktyk w nauczaniu matematyki, trener szkoleń dla oświaty, coach. Kładzie nacisk na kształcenie samodzielnego myślenia i kreatywności u ucznia, na poszukiwanie nowych rozwiązań w edukacji i na całościowe podejście do nauczania.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.