Skuteczne techniki aktywizowania i motywowania uczniów do uczenia się.

Skuteczne techniki aktywizowania i motywowania uczniów do uczenia się.

Cele szkolenia:

  1. Zapoznanie nauczycieli z definicją oraz rolą metod aktywizujących.
  2. Przedstawienie klasyfikacji metod aktywizujących procesy uczenia się.
  3. Przeprowadzenie metodą warsztatową wybranych metod aktywizujących.
  4. Uświadomienie korzyści płynących dla nauczycieli i uczniów ze stosowania ze stosowania metod aktywizujących.

Treści programowe

  1. Kształtowanie kompetencji społeczno – emocjonalnych.
  2. Strefa najbliższego rozwoju ucznia.
  3. Organizacja przestrzeni dla ucznia.
  4. Metody i techniki aktywizujące.


    Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.