Cele:

•    Wzrost świadomości w  zakresie możliwości wpływania trenera na rozwój innych osób.
•    Doskonalenie umiejętności  prezentacyjnych i komunikacyjnych jako podstawowego narzędzia pracy trenera.
•    Nabycie i doskonalenie umiejętności adekwatnego stosowania różnorodnych form pracy z grupą.
•    Poznawanie stylów uczenia się i adekwatne ich wykorzystywanie w pracy z grupa dla podnoszenia efektywności pracy uczestników szkolenia.
•    Poznanie technik radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi podczas szkolenia.
•    Rozwój kompetencji trenerskich, korzystania z narzędzi trenerskich, rozumienia procesu grupowego i adekwatnych interwencji trenerskich.
•    Diagnoza swoich mocnych i słabych stron oraz wskazanie kierunków rozwoju.

 

 

Program:

1.    Dzień dobry..., nazywam się ...i ...., czyli o autoprezentacji  i postawie trenera.
2.    No to zaczynamy....
3.    Fazy cyklu szkoleniowego.
4.    Przestrzeń trenera, czyli trener na Sali szkoleniowej.
5.    Specyfika uczenia dorosłych w oparciu o cykl uczenia D.Kolba.
6.    Umiejętności komunikacyjne trenera.
7.    Style pracy trenera a radzenie sobie ze stresem w sytuacjach trudnych.
8.    Pre – work.
9.    Sztuka prowadzenia szkolenia.
10.    O grupie i procesach grupowych.
11.    O narzędziach trenera.
12.    Moje akcje trenerskie.
13.    Warsztaty umiejętności praktycznych.