Studium trenerskie – rekomendacje trenerskie

Studium trenerskie – rekomendacje trenerskie

Kurs trenerski w wymiarze 80 h, realizowany jest w formie weekendowej.
Na zakończenie uczestnicy otrzymają zaświadczenie MEN (dokument państwowy) o ukończeniu kursu, wydane na podstawie § 18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 18 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1632).

 

 

Cele:

•    Wzrost świadomości w  zakresie możliwości wpływania trenera na rozwój innych osób.
•    Doskonalenie umiejętności  prezentacyjnych i komunikacyjnych jako podstawowego narzędzia pracy trenera.
•    Nabycie i doskonalenie umiejętności adekwatnego stosowania różnorodnych form pracy z grupą.
•    Poznawanie stylów uczenia się i adekwatne ich wykorzystywanie w pracy z grupa dla podnoszenia efektywności pracy uczestników szkolenia.
•    Poznanie technik radzenia sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi podczas szkolenia.
•    Rozwój kompetencji trenerskich, korzystania z narzędzi trenerskich, rozumienia procesu grupowego i adekwatnych interwencji trenerskich.
•    Diagnoza swoich mocnych i słabych stron oraz wskazanie kierunków rozwoju.

 

 

Program:

1.    Dzień dobry…, nazywam się …i …., czyli o autoprezentacji  i postawie trenera.
2.    No to zaczynamy….
3.    Fazy cyklu szkoleniowego.
4.    Przestrzeń trenera, czyli trener na Sali szkoleniowej.
5.    Specyfika uczenia dorosłych w oparciu o cykl uczenia D.Kolba.
6.    Umiejętności komunikacyjne trenera.
7.    Style pracy trenera a radzenie sobie ze stresem w sytuacjach trudnych.
8.    Pre – work.
9.    Sztuka prowadzenia szkolenia.
10.    O grupie i procesach grupowych.
11.    O narzędziach trenera.
12.    Moje akcje trenerskie.
13.    Warsztaty umiejętności praktycznych.

Czas trwania szkolenia: 80 godz. Dydaktycznych
Koszt szkolenia: 3490  zł +VAT