Świat dziecka ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Dostosowanie wymagań i konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych – terapeutycznych.

Świat dziecka ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Dostosowanie wymagań i konstruowanie indywidualnych programów edukacyjnych – terapeutycznych.

Cele ogólne:
1.    Poznanie specyfiki rozwoju dziecka z zaburzeniami neurorozwojowymi – autyzm , zespół Aspergera.
2.    Podniesienie wiedzy i umiejętności w zakresie pracy z uczniem z zaburzeniami neurorozwojowymi (autyzm, zespół Aspergera).
3.    Analiza sposobów i metod dostosowania wymagań do indywidualnych potrzeb dziecka ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.

 

Program szkolenia:
1.    Czym jest autyzm i zespół Aspergera?
2.    Tacy jak Wy – świat dziecka z autyzmem.
3.    Wykorzystanie technik behawioralnych w pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
4.    Programy terapeutyczne i strategie proaktywne.
5.    Techniki nauczania dzieci z autyzmem.
6.    Alternatywne metody komunikacji.
7.    Strefa najbliższego rozwoju a dostosowanie wymagań edukacyjnych.
8.    Wielospecjalistyczna Ocena Funkcjonowania – cele szczegółowe i długoterminowe.
9.    Tworzenie Indywidualnych Programów Edukacyjno – Terapeutycznych.
10.    Rola rodziców w funkcjonowaniu dziecka ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera.

 

Prowadzący:
Wieloletnia nauczycielka i dyrektorka szkoły, trener I stopnia, mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła specjalistyczny kurs trenerski  w Szkole Twórczego Myślenia w Krakowie. Trenerka współpracująca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego i wielu licznych projektów dla MEN.