Szkolenie z obsługi pakietu GSUITE + NARZĘDZI GOOGLE W EDUKACJI.

Szkolenie z obsługi pakietu GSUITE + NARZĘDZI GOOGLE W EDUKACJI.

Aktualna sytuacja wymaga dedykowanej wiedzy w obszarach cyfrowych. Placówki edukacyjne przechodzą transformację, prowadzą naukę w trybie zdalnym. Jednym z systemów, który jest pomocny w pracy jest pakiet GSUITE oraz Narzędzia Google. Aplikacje wspomagają prowadzenie lekcji, pracę w chmurze, obsługę programów multimedialnych. Niniejsze szkolenie będzie pomocne w aktywnym i sprawnym korzystaniu z pakietu GSUITE i dedykowanych narzędzi z portfolio Google.

 

Korzyści ze szkolenia
Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

  • Nabywają szybko i sprawnie niezbędne kompetencje w zakresie obsługi pakietu GSuite: założenie konta, instalacja, konfiguracja, korzystanie z programów: pakiet biurowy (Dokumenty, Prezentacje, Formularze) wraz z pakietem aplikacji użytkowych
  • Posiadają wiedzę w obszarze praktycznego wykorzystania aplikacji: Kalendarz, Google Meet, Hangouts Chat (praca grupowa), Google Drive (praca w chmurze), GMail (poczta email), Formularze (quizy, testy, ankiety) i inne dostępne w pakiecie
  • Umieją szybko i sprawnie wykorzystać system Google Classroom do realizacji atrakcyjnej i angażującej zdalnej lekcji
  • Nabywają wiedzę dotyczącą komunikacji online (Google Meet), videokonferencji oraz Tablicy interaktywnej (Jamboard)

 

Program szkolenia
1.    Samodzielne założenie bezpłatnego konta, potwierdzenie statusu.
2.    Instalacja systemu Google Suite, konfiguracja i niezbędne ustawienia.
3.    Obsługa poczty email, praca z dyskiem wirtualnym.
4.    Praca z pakietem biurowym, tworzenie i przesyłanie dokumentów, plików multimedialnych
5.    Komunikacja online – GMail, Google Meet (lekcja, Rada Pedagogiczna)
6.    Prezentacja multimedialna, blog, multimedialne lekcje z użyciem pakietu biurowego
7.    Praca z Tablicą interaktywną – program Jamboard.
8.    Przesyłanie, udostępnianie plików multimedialnych.
9.    Rozmowa video z uczniem, rodzicem, gronem nauczycielskim.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.