Trudne postawy rodziców wobec nauczyciela/szkoły. Skuteczne rozwiązania w budowaniu dobrych relacji z rodzicami.

Trudne postawy rodziców wobec nauczyciela/szkoły. Skuteczne rozwiązania w budowaniu dobrych relacji z rodzicami.

Cel ogólny:

Podniesienie kompetencji w zakresie efektywnej współpracy z rodzicami.

 

Cele szczegółowe:
1.  Rozwijanie umiejętności w zakresie rozpoznawania postaw i typów rodziców.
2.  Doskonalenie umiejętności budowania współpracy z rodzicami w kontekście wymagań państwa.
3.  Kształtowanie umiejętności wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia.
Uczestnik szkolenia:

  • określa i analizuje wymaganie państwa „Rodzice są partnerami szkoły lub placówki”,
  • opisuje i klasyfikuje  typy i postawy rodziców,
  • porównuje różne zachowana rodziców  i proponuje rozwiązania,
  • dostrzega różnorodność stylów myślenia,
  • uzasadnia znaczenie efektywnej komunikacji w budowaniu współpracy z rodzicami.
          

Program szkolenia:
1.   Współpraca z rodzicami a wymagania państwa.
2.   Analiza czynników wpływających na efektywną współpracę z rodzicami. Zdefiniowanie problemów.
3.   Pojęcie trudnej i roszczeniowej postawy. Zdefiniowanie „trudnych” sytuacji w relacji rodzic – nauczyciel.
4.   Analiza typów i postaw rodziców.
5.   Style myślenia jako sposoby percepcji i rozwiązywania problemów,
6.   Strategie radzenia sobie w sytuacjach utrudnionego kontaktu. Jak wychodzić naprzeciw psychologicznym  potrzebom  rodzica?
7.   Wykorzystanie zasad efektywnej komunikacji oraz postawy asertywności w komunikacji z rodzicami.
8.   Minimalizowanie barier komunikacyjnych w kontakcie z rodzicami/opiekunami.
9.   Wyznaczanie zasad i granic w kontakcie z rodzicem/opiekunem.
10. Określenie zasad współpracy z rodzicami/ opiekunami.
11. Zasady rozmowy z trudnym lub roszczeniowym rodzicem/opiekunem.
12. Sposoby organizacji zebrania oraz indywidualnego spotkania nauczyciela z rodzicem/opiekunem.

 

Prowadzący:
Wieloletnia nauczycielka i dyrektorka szkoły, trener I stopnia, mgr pedagogiki, nauczyciel dyplomowany. Ukończyła specjalistyczny kurs trenerski  w Szkole Twórczego Myślenia w Krakowie. Trenerka współpracująca z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie w ramach projektu „Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego i wielu licznych projektów dla MEN.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.