Trudne rozmowy z rodzicami – jak skutecznie i satysfakcjonująco porozumiewać się z rodzicami uczniów.

Trudne rozmowy z rodzicami – jak skutecznie i satysfakcjonująco porozumiewać się z rodzicami uczniów.

Cele
 1.  Zwiększenie świadomości w zakresie znaczenia współpracy nauczycieli z rodzicami na rzecz optymalizacji rozwoju dziecka.
 2. Zwiększenie świadomości w zakresie wpływu nauczycieli na działania podejmowane prze rodziców oraz dzieci.
 3.  Zwiększenie świadomości w  zakresie wpływu nauczycieli na   generowanie trudności we współpracy z rodzicem i uczniem.4. 
 4. Doskonalenie umiejętności prowadzenia dialogu motywującego z rodzicami, nie tylko w sytuacjach trudnych.
Program
 1.  Dlaczego rozmowa z rodzicem zawsze jest cenna i pomaga nam w osiąganiu sukcesów edukacyjnych.
 2.   Znaczenie wypowiedzi i propozycji nauczyciela dla decyzji i zachowań rodziców oraz uczniów.
 3.  Kiedy dialog z rodzicami może generować trudności – jak im zapobiegać?
 4. Czego w rozmowie z nauczycielem szuka rodzic, a czego nauczyciel?
 5.  Jak rodzica uczynić sprzymierzeńcem nauczyciela i nie zgubić potrzeb dziecka oraz jego rozwojowych wymagań i ”przypadłości”.
 6.  Kluczowe kompetencje komunikacyjne w rozmowie z rodzicami.
 7.  Prowadzenie dialogu motywującego z rodzicami – symulacje.
Prowadzący

Psycholog, doświadczony trener,  coach , specjalista z zakresu szkoleń psychologicznych. Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła Podyplomowe Studium Socjoterapii oraz Szkołę Trenerów “Sieć” przy PTP. Współpracownik kilku uczelni wyższych we Wrocławiu. Dziedziny warsztatów, które prowadzi, jako specjalista z zakresu szkoleń psychologicznych: psychologia zarządzania, zachowania organizacyjne, komunikacja społeczna, negocjacje i psychologia konfliktów interpersonalnych, twórcze rozwiązywanie problemów, standardy obsługi klienta, asertywność, radzenie sobie ze stresem, podnoszenie potencjału kierowniczego i pracowniczego, rozwijanie talentów, motywacja, prowadzenie treningów grupowych i in.

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.