Umiejętność uczenia się kluczową kompetencją uczniów i nauczycieli.

Umiejętność uczenia się kluczową kompetencją uczniów i nauczycieli.

Cele:    

1.    Poszerzenie wiedzy o kompetencji kluczowych w zapisach podstawy programowej kształcenia ogólnego i  dokumentach Parlamentu Europejskiego.
2.    Poznanie sposobów kształcenia umiejętności uczenia się ,potrzebnych do rozwoju osobistego uczniów.
3.    Zastosowanie  nowych strategii i metod w procesie efektywnego uczenia się.

 

Program:
1.    Dlaczego  nowa podstawa programowa i  Parlament Europejski uczynił  kompetencję kluczową uczenia się meta-poznawczą w rozwoju każdego współczesnego człowieka?
2.    Jaka wiedza, umiejętności i postawy są atrybutami tej kompetencji kluczowej w szkole ?
3.    Czynniki  i metody wpływające na efektywne uczenie się.
4.    Jak kształcić tę kompetencję na każdym przedmiocie i zajęciach edukacyjnych ? Bank Dobrych Praktyk.

 

 

Prowadzący: Nauczyciel – konsultant w niepublicznych placówkach doskonalenia nauczycieli ,certyfikowany edukator MEN i  trener wspomagania, ekspert projektów edukacyjnych, doradca dyrektorów w zakresie wdrażania kompetencji kluczowych w szkole.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.