Warsztaty z obsługi OFFICE 365 + MICROSOFT TEAMS

Warsztaty z obsługi OFFICE 365 + MICROSOFT TEAMS

Aktualna sytuacja wymaga dedykowanej wiedzy w obszarach cyfrowych. Placówki edukacyjne przechodzą transformację, prowadzą naukę w trybie zdalnym. Jednym z narzędzi, które może jest pomocne w pracy jest pakiet Microsoft 365 oraz system Microsoft Teams. Narzędzia wspomagają prowadzenie lekcji, pracę w chmurze, obsługę programów multimedialnych. Niniejsze szkolenie będzie pomocne w aktywnym i sprawnym korzystaniu z pakietu Microsoft 365 i platformy Microsoft Teams.

Cele

Nauczyciele po odbytym szkoleniu:

 • Nabywają szybko i sprawnie niezbędne kompetencje w zakresie obsługi pakietu Microsoft 365: założenie konta, instalacja, konfiguracja, korzystanie z programów: pakiet biurowy (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Sway) wraz z pakietem aplikacji użytkowych.
 • Posiadają wiedzę w obszarze praktycznego wykorzystania aplikacji: Teams (praca grupowa), One Drive (praca w chmurze), Outlook (poczta email), Sway (grafika prezentacyjna), Forms (formularze, dokumenty) i inne dostępne w pakiecie.
 • Umieją szybko i sprawnie wykorzystać system Microsoft Teams do realizacji efektywnej, przyciągającej i angażującej lekcji online.
 • Wykorzystują w praktyce funkcje multimedialne Microsoft Teams: pliki, kamera, mikrofon.
 • Nabywają wiedzę dotyczącą komunikacji online (komunikator Skype), videokonferencji.
Program
 1. Samodzielne założenie bezpłatnego konta, potwierdzenie statusu.
 2. Instalacja systemu Microsoft 365, konfiguracja i niezbędne ustawienia.
 3. Obsługa poczty email, praca z dyskiem wirtualnym.
 4. Praca z pakietem biurowym (Word, Excel, PowerPoint, OneNote), tworzenie i przesyłanie dokumentów, plików multimedialnych.
 5.  Komunikacja online – Microsoft Teams, Skype (lekcja, Rada Pedagogiczna).
 6. Prezentacja multimedialna, blog, multimedialne lekcje z użyciem programu Sway.
 7. Przesyłanie, udostępnianie plików multimedialnych.
 8. Rozmowa video z uczniem, rodzicem, gronem nauczycielskim.
Prowadzący

Praktyk, edukator z wieloletnim doświadczeniem na rynku edukacyjnym.

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem