Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego

Warunki i sposoby oceniania wewnątrzszkolnego

Cele
  1. Dostosowanie warunków i sposobów oceniania wewnątrzszkolnego w oparciu o aktualne przepisy prawa.
  2. Uporządkowanie wiedzy nt. zasad oceniania.
Program
  1. Cele oceniania wewnątrzszkolnego.
  2. Zakres, obszary, zasady oceniania wewnątrzszkolnego.
  3. Elementy obowiązkowe.
  4. Regulacje prawne.
  5. Planowanie i egzekwowanie, sankcje prawne.
Prowadzący

Praktyk, edukator z wieloletnim doświadczeniem na rynku edukacyjnym.

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.