Wdrażanie nowej podstawy programowej z matematyki w szkołach ponadpodstawowych.

Wdrażanie nowej podstawy programowej z matematyki w szkołach ponadpodstawowych.

Cele:    

1.    Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie wdrażania nowej podstawy programowej z matematyki w klasach I-IV szkoły ponadpodstawowej.
2.    Rozwój umiejętności i kompetencji matematycznych ucznia w klasach I- IV.
3.    Przełożenie wymagań ogólnych i szczegółowych podstawy programowej na zadania egzaminacyjne.

 

Program:

1.    Podstawy programowe w szkole podstawowej i ponadpodstawowej – główne zmiany – sylwetka absolwenta szkoły podstawowej.
2.    Analiza treści podstawy programowej w kontekście dostosowania programu nauczania do potrzeb uczniów i szkoły.
3.    Dobór zadań i ćwiczeń zgodnych z podstawą programową i wymogami egzaminu maturalnego rozwijających umiejętności i kompetencje matematyczne uczniów.

 

Prowadzący: doradca metodyczny matematyki w latach 2000-2018, edukator TIK, ekspert ds. awansu zawodowego, egzaminator OKE. Preferuje nowoczesny styl nauczania, m.in. z wykorzystaniem TIK oraz nacisk na rozwijanie kreatywności i twórczego potencjału uczniów, co znacząco wpływa na efektywność nauczania i sukcesy uczniów na egzaminie i w dalszej karierze zawodowej.