Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

Wychowanie do wartości przez kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

Cele:    

1.    Rozbudzenie w miłości do ojczyzny poprzez proste działania artystyczne.
2.    Nauczenie technik i odkrywanie artystycznego potencjału uczestników – zabawy z tekstem i muzyką.
3.    Hierarchia wartości i priorytetów. Podniesienie samooceny, wiary w siebie poprzez artystyczne działania uczestników.
4.    Kształtowanie patriotycznych postaw uczniów w nowoczesnym wydaniu.
5.    Rozbudzenie miłości do ojczyzny, ułatwienie rozmów o uczuciach i wartościach poprzez niekonwencjonalne metody interdyscyplinarne.
6.    Pokazanie krótkiej prezentacji efektu spotkania.

 

Program:
1.    Rozwój artystycznej kreatywności uczestników , praca na zasobach twórczych z wykorzystaniem literackich , muzycznych i plastycznych działań.  
2.    Ekspresja artystyczna jako podstawa w odkrywaniu wzniosłych uczuć patriotycznych I POSZUKIWANIU WARTOŚCI.
3.    Ruch, muzyka, plastyka i teatr jako inspiracja do wyrażania uczuć związanych z tematyką ojczyźnianą I PATRIOTYZMEM.
4.    Jak  rozmawiać o miłość do ojczyzny z młodym  człowiekiem.   
5.    Język i formy artystyczne , które nie zawodzą w pracy z młodzieżą.

 

 

Prowadzący: wykładowca akademicki, aktorka, coach, terapeuta , teatroterapeuta