Wykorzystanie umiejętności trenerskich w pracy z uczniem (konspekty lekcji, materiały, autoprezentacja)

Wykorzystanie umiejętności trenerskich w pracy z uczniem (konspekty lekcji, materiały, autoprezentacja)

Cele
  1. Nabycie i rozwijanie praktycznych umiejętności trenerskich w pracy z uczniem, rodzicem i współpracownikami.
  2. Nabycie umiejętności dzielenia się dobrymi praktykami.
Program
  1. Style uczenia się uczniów.
  2. Planowanie zajęć z uwzględnieniem technik trenerskich.
  3. Metody wspierające zaangażowanie i motywację uczniów.
  4. Budowanie autorytetu wśród uczniów oraz wspierająca rola nauczyciela.
Prowadzący

Praktyk, edukator z wieloletnim doświadczeniem na rynku edukacyjnym.

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.