Zachowania trudne uczniów – przyczyny, przeciwdziałanie, postępowanie.

Zachowania trudne uczniów – przyczyny, przeciwdziałanie, postępowanie.

Cele:

1.  Podniesienie umiejętności aktywnego udziału w procesach naprawczych zachowań trudnych uczniów.
2.  Podniesienie wiedzy z zakresu fizjologicznych, socjologicznych, psychologicznych przyczyn zachowań trudnych.
3.  Poznanie sposobów przeciwdziałania zachowaniom trudnym. Nauka tworzenia procedur na wypadek pojawienia się sytuacji trudnej w placówce.
4.  Poznanie działań koniecznych z prawnego punktu widzenia w czasie wystąpienia zachowań trudnych u podopiecznych.

 

Program szkolenia:

1.  Zapoznanie z pojęciem zachowania trudne.
2.  Przyczyny zachowań trudnych.
3.  Przeciwdziałanie sytuacjom trudnym.
4.  Postępowanie na wypadek zachowań trudnych.

 

 Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.