Zadania i obowiązki dyrektorów placówek oświatowych w świetle problemów rodzinnych dzieci i młodzieży (rozwód, przemoc).

Zadania i obowiązki dyrektorów placówek oświatowych w świetle problemów rodzinnych dzieci i młodzieży (rozwód, przemoc).

Cele:

1. Podniesienie umiejętności aktywnego udziału w procesie przeciwdziałania przemocy domowej w rodzinach uczniów.
2. Podniesienie wiedzy z zakresu fizjologicznych, socjologicznych, psychologicznych. skutków przemocy domowej oraz rozwodów rodziców uczniów.
3. Poznanie procedur i instytucji współpracujących z dyrektorami szkół w celu zapobiegania i niwelowania skutków przemocy domowej oraz rozwodu rodziców.
4. Poznanie przepisów prawnych i wynikających z nich działań koniecznych w przypadku stwierdzenia przemocy wobec dziecka.
5. Zapoznanie z procedurą Niebieskie Karty.

 

Program szkolenia:
1. Zapoznanie ze statystykami i pojęciem przemoc w rodzinie.
2. Rodzaje przemocy wobec dzieci i jej skutki.
3. Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie: instytucje, procedury, przepisy.
4. Postepowanie według procedury Niebieskie Karty.
5. Zapoznanie z pojęciem i statystykami rozwodu.
6. Społeczne i psychologiczne następstwa w życiu dziecka w wyniku rozpadu małżeństwa rodziców.
7. Zadania i obowiązki dyrektorów nplacówek oświatowych w swietle problemów rodzinnych dzieci i młodzieży-konkluzja.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.