Zadania i obowiązki nauczycieli w obliczu zmian oświatowych i kodeksu pracy.

Zadania i obowiązki nauczycieli w obliczu zmian oświatowych i kodeksu pracy.

Cele

Teoretyczne i praktyczne wprowadzenie do zagadnienia, aby praktycznie stosować przepisy wynikające ze zmian oświatowych i kodeksu pracy.

Program
  1. Ocena pracy nauczyciela.
  2. Umowa o pracę, zmiana warunków pracy.
  3. Obowiązki pracownika i pracodawcy.
  4. Dyscyplina.
  5. Czas pracy i urlopy.
  6. Stanowiska kierownicze w oświacie.
  7. Wynagrodzenie nauczycieli.
  8. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Prowadzący

Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu. Trenerka z ponad dziesięcioletnim doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i  wykładów z zakresu nauk prawnych, społecznych i metodologii pracy w grupie. Stale współpracuje m. in. z Stowarzyszeniem Księgowych w Polsce. Posiada praktyczne doświadczenie w prowadzeniu szkoleń, dydaktyki akademickiej, doradztwie oraz w wdrażaniu przepisów prawnych z zakresu: ochrony danych osobowych (RODO), prawa pracy, zatrudniania cudzoziemców, umów cywilnoprawnych, prawa ubezpieczeń społecznych w firmach, urzędach i instytucjach.

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.