Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem multimediów

Zapewnienie bezpieczeństwa cyfrowego z wykorzystaniem multimediów

Cel

Nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności bezpiecznego pozyskiwania danych i dzielenia się danymi, ze znajomością prawa autorskiego.

Program
  1. Rodzaje zagrożeń w Internecie,
  2. Cyberprzemoc – profilaktyka działań szkole/palcówce.
  3. Multimedialne zasoby.
  4. Prawo autorskie
  5. Znaki, działania i symbole zakazane w świetle prawa Microsoft Teams, Classroom/Google Meet, Zoom:
    – pozyskiwanie dostępu do wybranych narzędzi,
    –  technologia informacyjna i komunikacyjna.
Prowadzący

Praktyk, edukator z wieloletnim doświadczeniem na rynku edukacyjnym.

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.