Zebrania z rodzicami – wynalazek do niszczenia czy budowania relacji?

Zebrania z rodzicami – wynalazek do niszczenia czy budowania relacji?

Cele
 1. Autorefleksja na temat budowania relacji z rodzicami.
 2. Przedyskutowanie i wypracowanie zasad współpracy z rodzicami.
 3. Przybliżenie rodzajów postaw rodzicielskich i sposobów komunikowania się z poszczególnym typem rodzica (stworzenie sytuacji modelowych rozmów).
 4. Wymiana doświadczeń w  planowaniu i przygotowywaniu spotkań z rodzicami, ewaluacja zebrań.
 5. Przedstawienie dobrych  praktyk i inspiracji do pracy, które mogą pomóc w budowaniu i osiąganiu celów w relacjach z rodzicami.
Program
 1.  Kiedy myślę – moi wychowankowi, rodzice moich wychowanków (dokonanie autorefleksji).
 2. Ja nauczyciel jako rodzic – różnice między rolami jakie odgrywamy.
 3. Opinie rodziców o zebraniach.
 4. Co mogę zrobić, aby osiągnąć założone przez rodzica cele?
 5. Co mogę zrobić, aby osiągnąć założone przez siebie cele
 6. Idealne spotkanie z punktu widzenia rodziców.
 7. Idealne spotkanie z punktu widzenia nauczycieli.
 8.  Jak dobrze zaplanować zebranie?
 9. Czemu nie zawsze jest tak jak myślimy, że będzie?
 10. Co tkwi w nas – nauczycielach  co przeszkadza nam w  komunikacji z rodzicami?
 11. Co tkwi w nas – rodzicach  co przeszkadza nam w kontaktach z nauczycielami?
 12. Wypracowanie jasnych zasad współpracy.
 13. Relacja win – win / „wygrany – wygrany” w kontaktach z rodzicami.
 14. Moje doświadczenia.
 15. Wyniki badań Selingmana i Żłobickiego.
 16. Moje umiejętności komunikacyjne.
 17. Zasady asertywnej odmowy.
 18. Typy postaw rodzicielskich i sposoby komunikowania się  z poszczególnym typem rodzica (stworzenie sytuacji modelowych rozmów).
Prowadzący

Nauczyciel geografii, wiedzy o społeczeństwie i matematyki, przez 12 lat doradca metodyczny.

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.