Zebrania z rodzicami – wynalazek do niszczenia czy budowania relacji?

Zebrania z rodzicami – wynalazek do niszczenia czy budowania relacji?

Cele:

1.    Autorefleksja na temat budowania relacji z rodzicami.
2.    Przedyskutowanie i wypracowanie zasad współpracy z rodzicami.
3.    Przybliżenie rodzajów postaw rodzicielskich i sposobów komunikowania się z poszczególnym typem rodzica (stworzenie sytuacji modelowych rozmów).
4.    Wymiana doświadczeń w  planowaniu i przygotowywaniu spotkań z rodzicami, ewaluacja zebrań.
5.    Przedstawienie dobrych  praktyk i inspiracji do pracy, które mogą pomóc w budowaniu i osiąganiu celów w relacjach z rodzicami.

 

Program:

1.    Kiedy myślę – moi wychowankowi, rodzice moich wychowanków (dokonanie autorefleksji).
2.    Ja nauczyciel jako rodzic – różnice między rolami jakie odgrywamy.
3.    Opinie rodziców o zebraniach.
4.    Co mogę zrobić, aby osiągnąć założone przez rodzica cele?
5.    Co mogę zrobić, aby osiągnąć założone przez siebie cele?
6.    Idealne spotkanie z punktu widzenia rodziców.
7.    Idealne spotkanie z punktu widzenia nauczycieli.
8.    Jak dobrze zaplanować zebranie?
9.    Czemu nie zawsze jest tak jak myślimy, że będzie?
10.  Co tkwi w nas – nauczycielach  co przeszkadza nam w  komunikacji z rodzicami?
11.   Co tkwi w nas – rodzicach  co przeszkadza nam w kontaktach z nauczycielami?
12.   Wypracowanie jasnych zasad współpracy.
13.   Relacja win – win / „wygrany – wygrany” w kontaktach z rodzicami.
14.   Moje doświadczenia.
15.   Wyniki badań Selingmana i Żłobickiego.
16.   Moje umiejętności komunikacyjne.
17.   Zasady asertywnej odmowy.
18.   Typy postaw rodzicielskich i sposoby komunikowania się  z poszczególnym typem rodzica (stworzenie sytuacji modelowych rozmów).

 

Prowadzący:

nauczyciel geografii, wiedzy o społeczeństwie i matematyki, przez 12 lat doradca metodyczny.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.