Baw się i ucz!

Baw się i ucz!

Cele:    

1. Refleksja nad własnym warsztatem pracy.
2. Przypomnienie czynników wpływających na proces uczenia się, dostrzeganie  roli kreatywności i zabawy w procesie lekcyjnym i zapamiętywaniu.
3. Przegląd metod wpływających na proces ucznia się i  stworzenie symulacji procesu lekcyjnego, w którym uczestnicy stają się uczniami.
4. Wymiana doświadczeń pomiędzy nauczycielami.

 

Program:

1.    Ćwiczenia wprowadzające – rozgrzewka dla mózgu.
2.    Refleksja nad własnym stylem pracy. Edukacja teraz i 30 lat wcześniej.
3.    Inspirujący początek lekcji.
4.    Różnorodność zespołów klasowych – jak dobrać metody i formy pracy.
5.    Mapa mentalna mojego ucznia.
6.    Pigułka wiedzy o uczeniu się.
7.    Motywacja w procesie dydaktycznym.
8.    Moja lekcja, moje narzędzia motywacyjne – wymiana doświadczeń, inspiracje.
9.    Aktywny uczeń, (nie)aktywny nauczyciel.
10.    Gra w szkole i gra w szkołę (planszówki, karty, układanki,…)
11.    Kompetencje XXI wieku.
12.    Wykorzystanie grywalizacji w edukacji.
13.    Escape room i gry miejskie.

 

Prowadzący: nauczyciel geografii, wiedzy o społeczeństwie i matematyki, przez 12 lat doradca metodyczny.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.