KONTAKT
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli

ul. Wagonowa 12
53-609 Wrocław
tel. 71 342 27 74
email: szkolenia@rodn.pl

 

ul. Kawęczyńska 36
03-772 Warszawa
tel. (22) 827 01 37, 509 846 468
email: szkolenia@rodn.pl

Formularz kontaktowy