STANDARD SZKOLEŃ

STANDARD SZKOLEŃ

Szkolenia RODN podlegają standaryzacji. Wynika ona z procedur wewnętrznych przyjętych w RODN oraz ze spełnienia Standardu Usługi Szkoleniowej Polskiej Izby Firm Szkoleniowych.

Na szkolenie RODN składają się:

lupka-1024x1011

DIAGNOZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

Diagnoza potrzeb szkoleniowych nauczycieli i dyrektorów przeprowadzana jest indywidualnie dla każdego naszego klienta. Po zakończonej diagnozie dyrektor otrzymuje raport z wynikami diagnozy. RODN prowadzi również ogólnopolskie badania potrzeb szkoleniowych nauczycieli. Ostatnie zostało przeprowadzone na przełomie 2013 i 2014 roku, a uczestniczyło w nim około 1000 respondentów.

ludzie-777x1024

REALIZACJA SZKOLENIA WYBRANEGO Z OFERTY RODN

RODN oferuje różnorodną tematykę szkoleń zamkniętych dla rad pedagogicznych:
– przedszkoli,
– szkół podstawowych,
– gimnazjów,
– szkół ponadgimnazjalnych,
– innych placówek oświatowych.

ksiazka

MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Na każdym szkoleniu RODN wszyscy uczestnicy otrzymują komplet materiałów szkoleniowych, na który składa się skrypt szkoleniowy, handouty do ćwiczeń i długopis. Materiały szkoleniowe stanowią wygodne podręczne źródło wiedzy, które wykorzystywane jest również po zakończonym szkoleniu do dalszego samokształcenia.

kelner-1024x892

CATERING DLA UCZESTNIKÓW

Podczas seminariów (szkoleń otwartych) dodatkowo zapewniamy dla uczestników catering.
Jego zakres uzależniony jest od czasu trwania spotkania:
– w cenę 4-godzinnego seminarium wliczona jest przerwa kawowa,
– w cenie 6-godzinnych zajęć uwzględniono dwie przerwy kawowe,
– cena 8-godzinnego szkolenia zawiera dwie przerwy kawowe i lunch.

raczki-1024x1024

EWALUACJA SZKOLEŃ

Ewaluacja szkoleń prowadzona jest na zakończenie wszystkich kursów organizowanych przez RODN. W jej trakcie uczestnicy oceniają pracę trenera, merytorykę i organizację szkolenia oraz określają jego użyteczność. Wyniki ewaluacji opisywane są w raporcie, który przekazujemy dyrektorowi placówki.

certyfikat-1024x949

ZAŚWIADCZENIE UCZESTNICTWA W SZKOLENIU RODN

Wszyscy uczestnicy szkoleń RODN otrzymują zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu, wydane na podstawie § 22 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 września 2016 r. w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli (Dz. U. poz. 1591).
Dobra jakość zaświadczeń umożliwia nauczycielom przechowanie ich i dołączenie do dokumentacji awansu zawodowego. Na życzenie naszych klientów wystawiamy duplikat zaświadczenia.

prezent-1024x1001

PROGRAM LOJALNOŚCIOWY DLA STAŁYCH KLIENTÓW RODN

RODN gwarantuje stałym klientom 10% rabat przy zakupie 3 i 5 szkolenia opłaconego w jednym roku szkolnym.