RODN JEST PLACÓWKĄ AKREDYTOWANĄ.

Informujemy, że  Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli otrzymał akredytację, zgodnie z zapisami art. 320 ust. 1 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli.  

III Kongres Edukacja i Rozwój

    W dniach 27-28 października 2016 r. zapraszamy nauczycieli, dyrektorów przedszkoli oraz szkół, a także psychologów i pedagogów na III Kongres Edukacja i Rozwój. Kongres jest spotkaniem pasjonatów edukacji, integrującym środowisko wokół najważniejszych zagadnień związanych z tworzeniem warunków do wszechstronnego rozwoju jednostek i społeczeństwa.