Co możemy razem zrobić w szkole, by zapobiec uzależnieniom dzieci i młodzieży.

Co możemy razem zrobić w szkole, by zapobiec uzależnieniom dzieci i młodzieży.

Cele:    

1. Zdobycie elementarnej wiedzy na temat  czynników ryzyka prowadzących do uzależnień.
2. Wypracowanie narzędzi diagnostycznych do identyfikowania  problemu uzależnienia.
3. Budowanie szkolnego programu profilaktyki uzależnień.
4. Planowanie działań profilaktycznych z wykorzystaniem  metod, personifikujących doświadczenia .

 

Program:
1.    Wykorzystanie  obserwacji  nawyków dzieci i młodzieży do transformacji zachowań.
2.    Szkolny program profilaktyczny – od celów do działania. Monitoring i ewaluacja.
3.    Sposoby budowania  przyjaznego środowiska wychowawczego w szkole, sprzyjającego wprowadzeniu strategii działań profilaktycznych.
4.    Kreatywne metody i  aktywizujące techniki  uczenia się.
5.    Kampanie  profilaktyczne, projekty edukacyjne i treningi wzmacniające poczucie wartości.

 

 

Prowadzący: Nauczyciel – konsultant w niepublicznych placówkach doskonalenia nauczycieli, certyfikowany edukator MEN i  trener wspomagania, ekspert projektów edukacyjnych, doradca dyrektorów w zakresie wdrażania kompetencji kluczowych w szkole.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.