Cyberbezpieczeństwo

Cyberbezpieczeństwo

Cele

Nabycie praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu wspierania rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci oraz krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie.

Program
  1. Cyberzagrożenia.
  2. Błędy popełniane przez nauczycieli, uczniów, rodziców, pracowników szkoły.
  3. Metody zabezpieczeń przed zagrożeniami.
  4. Bezpieczeństwo danych i korzystanie z Internetu.
  5. Rodzaje zabezpieczeń.
  6. Działania prewencyjne.
Prowadzący

Praktyk, edukator z wieloletnim doświadczeniem na rynku edukacyjnym.

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.