Czy patriotyzmu można (się) nauczyć?

Czy patriotyzmu można (się) nauczyć?

Cele:    

1. Przybliżenie sposobów wprowadzania treści patriotycznych na zajęciach z różnych przedmiotów.
2. Przedstawienie dobrych  praktyk i inspiracji do pracy, które mogą pomóc kształtować więzi z krajem ojczystym i świadomość obywatelską młodych Polaków.
3. Skłonienie nauczycieli do wymiany doświadczeń i wypracowanie działań szkoły, które mają na celu kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych.

 

Program:

1. Czym jest patriotyzm i jak można go zdefiniować? Czy może być patriotyzm  nowoczesny i co to znaczy? – sonda z wykorzystaniem aplikacji.
2. Podstawa programowa, a kształtowanie postaw.
3. Jaki jest model współczesnego patrioty?
4. Czy i jak można nauczyć patriotyzmu?
5. Patriota, czy świadomy obywatel?
6. Mój sposób nauczania – inspiracje.
7. Wypracowanie działań, które można podjąć w szkole, aby kształtować postawy obywatelskie i patriotyczne,
8. Zakochaj się w Polsce.

 

 

Prowadzący: nauczyciel geografii, wiedzy o społeczeństwie i matematyki, przez 12 lat doradca metodyczny.

 

Czas trwania oraz cena szkolenia uzgadniane są indywidualnie z klientem.