Diagnoza potrzeb szkół podstawowych i gimnazjów

Diagnoza potrzeb szkół podstawowych i gimnazjów

logo1

 

 

Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania umiejętności i uczenia się przez całe życie.

DIAGNOZA POTRZEB SZKOŁY.

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo,

 

Gmina Swarzędz w najbliższych latach planuje realizację licznych działań na rzecz szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy. Jednym z nich będzie planowany do złożenia w partnerstwie z Regionalnym Ośrodkiem Edukacji Sp. z o. o. we Wrocławiu projekt edukacyjny
w ramach Poddziałania 8.1.2 „Kształcenie ogólne” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020. Niniejsza ankieta stanowi narzędzie diagnostyczne pozwalające na wstępną ocenę zapotrzebowania na wsparcie wśród uczniów Państwa szkoły, kadry nauczycieli oraz zapotrzebowania placówki w zakresie niezbędnego wyposażenia do prowadzenia zajęć dla uczniów.

 

Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety:

DIAGNOZA POTRZEB SZKOŁY – uczeń

DIAGNOZA POTRZEB SZKOŁY – rodzic

DIAGNOZA POTRZEB SZKOŁY – pedagog

DIAGNOZA POTRZEB SZKOŁY – nauczyciel